Miljö

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) bedriver ett aktiv miljöarbete för att minska miljöpåverkan från den egna verksamheten.

Som arbetsmetod använder vi ett miljöledningssystem, något som vi också är skyldiga att ha enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. I ett miljöledningssystem ingår bland annat att vi har en miljöpolicy, miljömål och handlingsplan för hur vi ska nå våra miljömål.

Vår miljöutredning är grunden för miljöarbetet

För att få veta inom vilka områden vi ger upphov till högst miljöpåverkan genomför vi en miljöutredning minst vart femte år. Miljöutredningen ligger till grund för våra miljömål och vår handlingsplan.

Vi redovisar vårt miljöledningsarbete bland annat till Naturvårdsverket och Utbildningsdepartementet och varje år.

Miljöutredning (PDF-dokument, 786 kB)

Miljöpolicy (PDF-dokument, 186 kB)

Organisation (PDF-dokument, 371 kB)

Miljöhandlingsplan (PDF-dokument, 478 kB)

Publicerat torsdag 20 december 2018