Illustration av tre personer som samtalar. Bakom dem ser vi SPSM:s huvudprocesskarta.

Extern samverkan

Vill du och din organisation samverka med oss?

Specialpedagogiska skolmyndighetens externa samverkan riktar sig till bland annat myndigheter, regioner, lärosäten samt aktörer som företräder utbildningssektorn, som till exempel Sveriges Kommuner och Regioner, kommunförbund, friskolornas riksförbund, utbildningsföretag.

Vi samverkar även med organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning – såväl nationellt som internationellt.

Genom samsyn, struktur och samordning kan vi uppnå större effekt av insatser än vad enstaka organisationer kan åstadkomma på egen hand.

Välkommen att fylla i detta formulär och beskriv ditt ärende.

Vid eventuella frågor, kontakta oss genom extern-samverkan@spsm.se

Publicerat fredag 9 oktober 2020