Ungdomsnätverket

Ungdomsnätverket har inrättas av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). I nätverket lyfts och diskuteras övergripande frågor som berör SPSM:s verksamhet utifrån ett ungdomsperspektiv.

Syftet är att stärka ungdomsperspektivet i SPSM. Myndigheten vill genom forumet skapa utrymme för dialog med representanter för barn- och ungdomsorganisationer, som har mycket kontakt med barn och ungdomar i våra målgrupper. Vi vill tillse dessa perspektiv i myndighetens verksamhet.

Just nu består nätverket av följande barn- och ungdomsorganisationer, men nätverket kan komma att utökas om önskemål finns.

  • Unga allergiker
  • Dövblind ungdom
  • Sveriges Dövas Ungdomsförbund
  • Unga Hörselskadade
  • Unga med Språkstörning
  • Unga med Synnedsättning
  • Unga Reumatiker
  • Unga Rörelsehindrade
Publicerat måndag 5 oktober 2020