Ungdomsnätverket

Ungdomsnätverket har inrättas av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). I nätverket lyfts och diskuteras övergripande frågor som berör SPSM:s verksamhet utifrån ett ungdomsperspektiv.

Syftet är att stärka ungdomsperspektivet i SPSM. Myndigheten vill genom forumet skapa utrymme för dialog med representanter för barn- och ungdomsorganisationer, som har mycket kontakt med barn och ungdomar i våra målgrupper. Vi vill tillse dessa perspektiv i myndighetens verksamhet.

Just nu består nätverket av följande barn- och ungdomsorganisationer, men nätverket kan komma att utökas om önskemål finns.

  • Unga allergiker, UA
  • Dövblind ungdom, DBU
  • Sveriges Dövas Ungdomsförbund, SDUF
  • Unga Hörselskadade, UH
  • Riksförbundet DHB/Unga med Språkstörning, UMS
  • Unga med Synnedsättning, US
  • Unga Reumatiker, UR
  • Förbundet Unga Rörelsehindrade
  • Riksförbundet FUB
Publicerat onsdag 17 mars 2021