Nationella Intresserådet

Nationella intresserådet (NIR) har inrättats av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Här redovisas och diskuteras övergripande aktualiteter från SPSM.

Intresseorganisationerna har möjlighet att lyfta ideologiska och intressepolitiska frågeställningar. Principiella och strategiskt viktiga frågor för myndigheten diskuteras också här.

Nationella intresserådet leds av Generaldirektör Fredrik Malmberg och består av representanter från följande intresseorganisationer:

 • Stamningsförbundet 
 • Autism och Aspergerförbundet
 • Riksförbundet FUB
 • Synskadades Riksförbund, SRF
 • Sveriges Dövas Riksförbund, SDR
 • Riksförbundet för Rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU
 • Hjärtebarnsfonden 
 • Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning, DHB
 • Afasiförbundet
 • Riksförbundet Attention
 • Hörselskadades Riksförbund, HDR
 • Svenska OCD-förbundet
 • Föräldrarådsrepresentanter för Specialskolan 
Publicerat onsdag 17 mars 2021