Nationella Intresserådet

Nationella intresserådet (NIR) har inrättats av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Här redovisas och diskuteras övergripande aktualiteter från SPSM.

Intresseorganisationerna har möjlighet att lyfta ideologiska och intressepolitiska frågeställningar. Principiella och strategiskt viktiga frågor för myndigheten diskuteras också här.

Det Nationella Intresserådet består av följande representanter:

 • Fredrik Malmberg, generaldirektör
 • Agneta Söder, Autism- och Aspergerförbundet
 • Anna Kain-Wyatt, Hörselskadades riksförbund (HRF)
 • Cecilia Ekstrand, Synskadades Riksförbund (SRF)
 • Henrik Petrén, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU)
 • Lena Fernström, Riksförbundet för döva, hörselskadade och barn med språkstörning (DHB)
 • Lisbeth Flodman, Dyslexiförbundet FMLS
 • Malin Myrsell-Mogren, Tarm- uro- och stomiförbundet
 • Marie Wikström, Föreningen för de Neurosedynskadade (FfdN)
 • Marie-Louise Luther, Astma- och allergiförbundet
 • Niclas Winsa, representant från Nationella Föräldrarådet
 • Peter Nordqvist, Hjärtebarnsförbundet
 • Tina Höglund, Riksförbundet Attention
 • Tobias Palmkvist, Sveriges Dövas Riksförbund (SDR)
 • Tore Sowell, representant från Nationella Föräldrarådet
 • Zarah Melander, Riksförbundet FUB
Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat måndag 6 augusti 2018