Nationella Föräldrarådet

Myndighetens Nationella föräldraråd är ett råd som myndigheten inrättat. I detta forum lyfts och diskuteras övergripande frågor som berör specialskolorna.

Det Nationella föräldrarådet består av följande representanter:

 • Roger Holmström, rektor och ordförande SPSM
 • Katarina Olsson, processägare SPSM
 • Andreas Karlsson, suppleant Kristinaskolan
 • Conny Norén, föräldrarepresentant Vänerskolan
 • Jessica Steje, föräldrarepresentant Manillaskolan
 • Niclas Winsa, föräldrarepresentant Hällsboskolan Umeå
 • Nico Seyffart, föräldrarepresentant Östervångsskolan
 • Robert Lindell, föräldrarepresentant Birgittaskolan
 • Tore Sowell, föräldrarepresentant Kristinaskolan
 • Vakant, föräldrarepresentant Ekeskolan
 • Vakant, föräldrarepresentant Hällsboskolan Stockholm
 • Vakant, föräldrarepresentant Åsbackaskolan
Publicerat onsdag 13 juni 2012 Granskat måndag 6 augusti 2018