Insynsråd, intresseråd, föräldraråd och ungdomsnätverk

Insynsrådets uppgift är att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd. Det tillgodoser behovet av en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Nationella intresserådet har inrättats av Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Här redovisas och diskuteras övergripande aktualiteter. Intresseorganisationerna har möjlighet att lyfta ideologiska och intressepolitiska frågeställningar. Principiella och strategiskt viktiga frågor för myndigheten diskuteras också här.

Det Nationella föräldrarådet är också ett råd som vi inrättat. I detta forum lyfts och diskuteras övergripande frågor som berör specialskolorna.

Ungdomsnätverket har inrättats av myndigheten. I nätverket lyfts och diskuteras övergripande frågor som berör myndighetens verksamhet utifrån ett ungdomsperspektiv.

Publicerat måndag 27 juni 2022