Behandling av personuppgifter

När du fyller i webbformuläret för att beställa en prenumeration av tidningen Lika värde ger du oss personuppgifter. Den rättsliga grunden för oss att behandla dessa uppgifter är att uppfylla det avtal som beställningen medför.

Vad använder vi dina personuppgifter till?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna skicka tidningen till dig, för att nå dig i samband med läsarundersökningar om tidningen och för att skicka annan information om tidningen till dig. Vi använder inte personuppgifterna till något annat. Det tryckeri vi anlitar för att trycka tidningen får dina personuppgifter för att trycka din adress på tidningens baksida. Vi kan komma att dela dem med ytterligare någon en tredje part, om vi är skyldiga enligt lag att göra det.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina uppgifter kommer vi att spara till dess att du avslutar prenumerationen. Skulle vi sluta att ge ut tidningen i tryckt format tar vi bort dina personuppgifter utan att du ber om det.

Rätta uppgifter eller avsluta prenumeration

Vill du att vi ska rätta dina uppgifter kan du skicka e-post till tidningen. Du kan använda samma länk för att avsluta din prenumeration eller fylla i webbformuläret för prenumeration och klicka i rutan för "avsluta". För att vi ska hitta dig i vårt prenumerantregister vill vi att du skickar in exakt den adress som står på baksidan av tidningen.

Har du frågor eller synpunkter?

Om du har frågor eller synpunkter på hur vi hanterar personuppgifter kan du kontakta Specialpedagogiska skolmyndigheten via e-post  eller postadressen Box 1100, 871 29 Härnösand. Du kan också skicka e-post till myndighetens dataskyddsombud. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kan du också kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

Publicerat onsdag 27 april 2022