Om tidningen Lika värde

Tidningen Lika värde har fokus på specialpedagogik och funktionsnedsättningar. Vi ger ut den fyra gånger om året. 

Tidningen ska inspirera förskolor och skolor att utveckla sin verksamhet så att fler barn, elever och vuxna ska nå målen med sin utbildning. Den beskriver vad myndigheten erbjuder genom att berätta om hur förskolor och skolor haft nytta av myndighetens stöd och hur den nyttan gjort skillnad. Tidningen lyfter också fram aktuell forskning inom eller med anknytning till det specialpedagogiska området.

Målgrupper

Tidningen vänder sig till skolledare, lärare och annan skolpersonal, skolpolitiker, tjänstemän och andra som är intresserade av frågor kring lärande för elever i behov av stöd.

Prenumerera

Lika värde skickas kostnadsfritt till landets alla förskolor med fler än fem anställda, alla grundskolor, gymnasieskolor, komvux, skolchefer, skolstyrelser med flera.

Vill du ha ett eget exemplar kan du prenumerera på tidningen, det kostar inget. Vill du ha vissa nummer eller flera exemplar av utgivna tidningar kan du beställa eller ladda ner dem utan kostnad.

Får din skola fler exemplar än ni vill ha? Kontakta oss via e-post likavarde@spsm.se. 

Publicerat tisdag 4 oktober 2022