Toppen av en tidning med rubriken Lika värde

Tidningen Lika värde

Med tidningen vill vi inspirera förskolor och skolor att utveckla en tillgänglig lärmiljö. Artiklarna berättar om personer och verksamheter som på olika sätt fått stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten i sitt arbete.

Tidningen är kostnadsfri.

Artiklar

Publicerat måndag 27 juni 2022