Podden Lika värde

I podden förklarar, fördjupar och diskuterar vi specialpedagogik och ger goda råd till dig som arbetar i eller har barn som går i förskolan och skolan.

Utgivningsplanen för våren 2019 innebär 11 avsnitt, de första sex avsnitten inom området Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF. Sedan släpper vi fem avsnitt som handlar om Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK.

Nytt avsnitt släpps varje onsdag eftermiddag fram till och med vecka 27. 

Avsnitt 1: Vad innebär en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning för lärandet?

Hur påverkar NPF lärandet och hur kan skolan arbeta för att anpassa så att det skapas bästa möjliga förutsättningar för lärandet?

Medverkande: Linda Petersson, rådgivare på SPSM och Liselotte Maurex, psykolog på SPSM. Program- och samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM.

Längd: knappt 26 miunter.
Lyssna på Spotify
Ladda ner avsnittet
Transkribering av avsnittet (PDF-dokument, 199 bytes)

Avsnitt 2: Hur kan skolan möta elever inom NPF?

Om vikten av goda relationer, kommunikation och differentierad undervisning. 

Medverkande: Helene Fägerblad och Pia Rehn Bergander, båda rådgivare på SPSM med lång erfarenhet av att arbeta med elever med npf. Program- och samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM.

Längd: ca 36 minuter.

Lyssna på Spotify  
Lyssna på iTunes 
Ladda ner avsnittet
Läs avsnittet (PDF-dokument, 205 bytes)

Avsnitt 3: En god relation mellan hem och skola för barnets bästa

Vad är en god relation mellan hem och skola och varför är den viktig? I det här avsnittet får du som lyssnar råd om hua man skapar en god relation mellan hem och skola – ett lösningsorienterat samtal för elevens bästa.

Medverkande: Jill Nyqvist, entreprenör och författare samt förälder till ett barn med ADHD och Ulrika Gill, pedagog och föreläsare. Tillsammans driver de podden Funka med ADHD. Samtalsledare är Erika Bergman.

Längd cirka 34 minuter.

Lyssna på Spotify
Lyssna på iTunes
Ladda ner avsnittet

Avsnitt 4: Trygg övergång - ett projekt för att främja närvaro i gymnasiet

Möt Tierps kommun i Uppland som har tack vare ett strukturerat arbetssätt med trygga övergångar mellan grundskolan och gymnasiet dels fått ett fungerande sätt för att åtgärda frånvaro, men också kunnat börja arbeta mer förebyggande för att främja närvaro.

Medverkande är Ann Tunell, specialpedagog och Linda Gagner, speciallärare, båda Tierps kommun samt Helene Fagerblad, rådgivare SPSM. Samtalsledare/programledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM.

Längd: ca 37 minuter

Lyssna på Spotify
Lyssna på iTunes
Ladda ner avsnittet

Publicerat tisdag 30 april 2019 Granskat fredag 24 maj 2019