Podden Lika värde

I podden förklarar, fördjupar och diskuterar vi specialpedagogik och ger goda råd till dig som arbetar i eller har barn som går i förskolan och skolan.

två personer, an vänd mot kameran, den andra från, framför varsin mikrofon

Avsnitt 20: Läs- och skrivträning för barn och elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

I dag finns det många digitala hjälpmedel och möjligheter att lyssna på text eller att kunna diktera och så vidare. Varför är det ändå viktigt att fortsätta jobba med läs- och skrivträning för elever med dyslexi? Och hur gör man det?

Medverkar gör Ylva Schön och Anna Grape, båda rådgivare på myndigheten. Samtalsledare är Erika Bergman.

Ladda ner avsnitt 20
Lyssna på avsnitt 20 på Spotify
Lyssna på avsnitt 20 på Apple Podcasts
Läs avsnitt 20  (PDF-dokument, 150 bytes)

En person i profil som ler framför en mikrofon

Avsnitt 19: Strategier och stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Det första avsnittet i en serie om fyra kring läs -och skrivsvårigheter/dyslexi. Vad innebär läs- och skrivsvårigheter för en elevs lärande och vilka strategier behövs och vilket stöd kan man erbjuda?

Medverkande: Ylva Schön och Anna Grape, båda rådgivare på myndigheten. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten.

Ladda ner avsnitt 19 
Lyssna på avsnitt 19 på Apple podcast 
Lyssna på avsnitt 19 på Spotify 
Läs avsnitt 19 (PDF-dokument, 301 bytes)

Två personer i halvfigur som tittar på varandra och ler

Avsnitt 18: Barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020 – vad innebär det för skolan?

Varför är barnkonventionen ett viktigt verktyg i skolans och myndigheternas arbete? Hur omsätter vi barnkonventionens intentioner i vardagen på bästa sätt?

I årets sista avsnitt samtalar Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet och Fredrik Malmberg, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) om Barnkonventionen som blir svensk lag den 1 januari 2020. Samtalsledare är Eva-Li Littorin, kommunikationschef på SPSM.

Ladda ner avsnitt 18
Lyssna på avsnitt 18 på Spotify
Lyssna på på avsnitt 18 på Apple podcast
Läs avsnitt 18 (PDF-dokument, 220 bytes)

Avsnitt 17: Så kan du arbeta med Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga insatser

Vad innebär Läsa, skriva, räkna - garanti för tidiga insatser? Hur kan man jobba i enlighet med garantin och vilket stöd man kan få som skolverksamhet?

Medverkande är Åsa Elebring, undervisningsråd på Skolverket och Jessica Magnusson, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM.

Ladda ner avsnitt 17 
Lyssna på avsnitt 17 på Spotify  
Lyssna på avsnitt 17 på Apple podcast
Läs avsnitt 17  (PDF-dokument, 262 bytes)

Porträtt snett bakifrån på person i glas ögon som står vid en mikrofon

Avsnitt 16: Så ger vi elever med språkstörning en bra skolgång

Att ha en språkstörning innebär att man som individ har svårt att uttrycka sig och det kan även vara svårt att förstå vad andra säger. Det påverkar lärandet och förstås också förutsättningarna för en elev visa vad man kan och har lärt sig. Så hur kan man stötta dessa elever i klassrummet?

I avsnittet deltar Hanna Larsson och Sara Karlsson som båda arbetar som lärare på Hällsboskolan i Umeå. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på myndigheten.

Ladda ner avsnitt 16
Lyssna på avsnitt 16 på Spotify
Lyssna på avsnitt 16 på Apple podcast
Läs avsnitt 16 (PDF-dokument, 231 bytes)

Avsnitt 15: Språkstörning på gymnasiet - om motivation och stödinsatser i undervisningen

Hur kan skolan ge ett bra stöd till och motivera en elev med språkstörning på gymnasiet?

I det här avsnittet berättar eleven Con Onelius Gradén och läraren Örjan Persson om hur de arbetat tillsammans för att få undervisningen på Introduktionsprogrammets yrkesintroduktion att fungera när en språkstörning sätter gränser för inlärning.

Samtalsledare är Erika Bergman.

I vårt studiepaket om språkstörning finns även en film där Con och Örjan intervjuas på plats i Söderhamn.

Ladda ner avsnitt 15
Lyssna på avsnitt 15 på Spotify
Lyssna på Avsnitt 15 på Apple podcast
Läs avsnitt 15 (PDF-dokument, 204 bytes)

Avsnitt 14: Stärk språk och kommunikation för barn och elever med språkstörning med hjälp av högläsning

Hur man kan du arbeta med högläsning på ett bra sätt? Om vikten av att jobba med högläsning för att stärka språk och förutsättningar att kommunicera för barn med språkstörning eller som har andra språkliga svårigheter.

Annelie Westlund, rådgivare på SPSM och Jim Gustafsson, logoped och författare, som arbetar på Bamse språkförskolor i Stockholm. Samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Avsnittet är 36 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 14 
Lyssna på avsnitt 14 på Apple podcast 
Lyssna på avsnitt 14 på Spotify

Läs avsnitt 14  (PDF-dokument, 280 bytes)

Avsnitt 13: Språkstörning och konsekvenser för lärandet

Vad är en språkstörning, och vilket stöd kan ett barn eller en elev som har en språkstörning behöva?

Medverkande: Annelie Westlund, rådgivare, och Marika Habbe, logoped.
Samtalsledare: Erika Bergman, pressekreterare. Alla arbetar på myndigheten. Avsnittet är 39 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 13 
Lyssna på avsnitt 13 på Spotify 
Lyssna på avsnitt 13 på Apple podcast 
Läs avsnitt 13  (PDF-dokument, 247 bytes)

Avsnitt 12: Så ger vi specialpedagogiskt stöd

I det här avsnittet presenterar och beskriver vi kortfattat vårt erbjudande kring specialpedagogiskt stöd. Medverkar gör Maria Nyman, enhetschef och rådgivarna Isabel Olsson och Carina Bigelius. Samtalsledare är Åsa Rosander Greholt, kommunikatör. Avsnittet är 19 minuter långt.

Lyssna på avsnitt 12 på Spotify 
Lyssna på avsnitt 12 på Apple podcast 
Ladda ner avsnitt 12 
Läs avsnitt 12 (PDF-dokument, 298 bytes)

Två personer bakom varsin mick som ler och samtalar med varandra

Avsnitt 11: Särskilda insatser i skolan (SIS) – Så kan det göra skillnad och så söker du

Vi presenterar möjligheterna till att söka bidrag hos oss för att utveckla tillgängliga lärmiljöer i förskolan, skolan och kommunal vuxenutbildning.

Medverkande: Linda Eldestrand och Charlotte Ehinger, båda utredare på Statsbidragsenheten. Samtalsledare är Åsa Rosander Greholt, kommunikatör på myndigheten. Avsnittet är 20 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 11 
Lyssna på avsnitt 11 på Spotify
Lyssna på avsnitt 11 på Apple podcast
Läs avsnitt 11 (PDF-dokument, 274 bytes)

Avsnitt 10: AKK för rätten till delaktighet och lärande

Hur använder man AKK för att göra alla elever delaktiga i undervisningen? Vilka möjligheter finns och vad behöver jag som pedagog eller resurs veta?

Medverkande är Isabel Olsson och Johnny Andersson, båda rådgivare. Samtalsledare är Erika Bergman. Avsnittet är 43 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 10
Lyssna på avsnitt 10 på Spotify
Lyssna på avsnitt 10 på Apple podcast
Läs avsnitt 10 (PDF-dokument, 265 bytes)

Avsnitt 9: AKK som stöd för nyanlända och flerspråkiga elever

Varför är AKK bra för elever med en funktionsnedsättning som är nyanlända eller är flerspråkiga?

Vad behöver man som lärare till nyanlända eller flerspråkiga elever tänka på om man vill använda sig av AKK? Vilka verktyg kan vara till hjälp?

Medverkande: Denho Özmen, rådgivare och Marika Habbe, logoped. Samtalsledare är Erika Bergman, pressansvarig. Avsnittet är 27 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 9 
Lyssna på avsnitt 9 på Spotify 
Lyssna på avsnitt 9 i Apple podcast  
Läs avsnitt 9 (PDF-dokument, 241 bytes)

Avsnitt 8: Så arbetar du med AKK och elever med språkstörning

Hur kan du med hjälp av AKK ge stöd till elever med språkstörning? I det här avsnittet får du som lyssnar tips om hur du kan använda alternativ kompletterande kommunikation, AKK, till elever med språkstörning.

Medverkar gör våra medarbetare Isabel Olsson, rådgivare och Anna Strömberg, logoped. Samtalsledare är Erika Bergman. Avsnittet är knappt 29 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 8 
Lyssna på avsnitt 8 på Spotify
Lyssna på avsnitt 8 på Apple podcast  
Läs avsnitt 8 (PDF-dokument, 242 bytes)

Johnny och Isabel i poddstudion

Avsnitt 7: Med rätt att kommunicera - vad är AKK?

Att kunna kommunicera är en rättighet! I det här avsnittet får du som lyssnar en introduktion till AKK, Alternativ kompletterande kommunikation.

Isabel Olsson och Johnny Andersson, båda rådgivare. Samtalsledare är Erika Bergman. Avsnittet är 23 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 7 
Lyssna på avsnitt 7 på Spotify  
Lyssna på avsnitt 7 på Apple podcast  
Läs avsnitt 7 (PDF-dokument, 239 bytes)

Avsnitt 6: Framgångsfaktorer i arbetet med elever inom autism

  • Vad är en bra lärmiljö i en skola för elever med autism och asperger?
  • Vad behöver jag som lärare tänka på när jag ska undervisa en elev inom autismspektrumtillstånd?

I det här avsnittet medverkar Jill Faulkner, före detta elev och numera entreprenör med autism och Linda Petersson, rådgivare på SPSM med mångårig erfarenhet av att möta elever inom autismspektrumtillstånd. Samtals- och programledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Avsnittet är 39 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 6
Lyssna på avsnitt 6 på Spotify
Lyssna på avsnitt 6 på Apple podcast  
Läs avsnitt 6 (PDF-dokument, 349 bytes)

Avsnitt 5: Hela skoldagen måste räknas

Det här avsnittet ägnar vi åt den viktiga fritidsverksamheten.

  • Varför behöver anpassningar och stöd inte bara finns i klassrummet under skoltid utan även på raster och i fritidsverksamheten?
  • Hur kan vi göra miljön på fritidshem tillgänglig för elever inom NPF?
  • Vad behöver jag som fritidslärare och personal på fritids tänka på när jag möter en elev inom NPF?

Medverkande är Eva-Karin Alm och Linda Petersson, båda rådgivare på SPSM. Program- och samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare SPSM. Avsnittet är 30 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 5 
Lyssna på avsnitt 5 på Spotify 
Lyssna på avsnitt 5 på Apple podcast  
Läs avsnitt 5 (PDF-dokument, 191 bytes)

Porträtt på två personer som står i en studio och pratar i en mikrofon

Avsnitt 4: Trygg övergång - ett projekt för att främja närvaro i gymnasiet

Möt Tierps kommun i Uppland som har tack vare ett strukturerat arbetssätt med trygga övergångar mellan grundskolan och gymnasiet dels fått ett fungerande sätt för att åtgärda frånvaro, men också kunnat börja arbeta mer förebyggande för att främja närvaro.

Medverkande är Ann Tunell, specialpedagog och Linda Gagner, speciallärare, båda Tierps kommun samt Helene Fägerblad, rådgivare SPSM. Samtalsledare/programledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Avsnittet är ca 37 minuter långt.

Ladda ner avsnitt 4 
Lyssna på avsnitt 4 på Spotify 
Lyssna på avsnitt 4 på Apple Podcast  
Läs avsnitt 4 (PDF-dokument, 238 bytes)

Avsnitt 3: En god relation mellan hem och skola för barnets bästa

Vad är en god relation mellan hem och skola och varför är den viktig? I det här avsnittet får du som lyssnar råd om hur man skapar en god relation mellan hem och skola – ett lösningsorienterat samtal för elevens bästa.

Medverkande: Jill Nyqvist, entreprenör och författare samt förälder till ett barn med ADHD och Ulrika Gill, pedagog och föreläsare. Tillsammans driver de podden Funka med ADHD. Samtalsledare är Erika Bergman.

Längd cirka 34 minuter.

Lyssna på avsnitt 3 på Spotify
Lyssna på avsnitt 3 på Apple podcast 
Ladda ner avsnitt 3 
Läs avsnitt 3 (PDF-dokument, 272 bytes)

Avsnitt 2: Hur kan skolan möta elever inom NPF?

Om vikten av goda relationer, kommunikation och differentierad undervisning. 

Medverkande: Helene Fägerblad och Pia Rehn Bergander, båda rådgivare på SPSM med lång erfarenhet av att arbeta med elever med npf. Program- och samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Avsnittet är ca 36 minuter långt

Lyssna på avsnitt 2 på Spotify  
Lyssna på avsnitt 2 på Apple podcast  
Ladda ner avsnitt 2 
Läs avsnitt 2 (PDF-dokument, 205 bytes)

Avsnitt 1: Vad innebär en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning för lärandet?

Hur påverkar NPF lärandet och hur kan skolan arbeta för att anpassa så att det skapas bästa möjliga förutsättningar för lärandet?

Medverkande: Linda Petersson, rådgivare på SPSM och Liselotte Maurex, psykolog på SPSM. Program- och samtalsledare är Erika Bergman, pressekreterare på SPSM. Avsnittet är 26 minuter långt. 

Lyssna på avsnitt 1 på Spotify
Lyssna på avsnitt 1 på Apple Podcast 
Ladda ner avsnitt 1  
Läs avsnitt 1 (PDF-dokument, 199 bytes)

Publicerat tisdag 30 april 2019 Granskat onsdag 22 januari 2020