Barn springer i korridoren

Kommunicera med elever och vårdnadshavare om coronaviruset

Att kommunicera kring coronaviruset kan vara svårt, men det är också viktigt att alla får möjlighet att ta del av viktig information. På denna sida samlar vi information på olika språk och i olika format, som kan hjälpa dig som arbetar inom skolan att kommunicera med elever och vårdnadshavare om coronaviruset.

Att prata med barn om coronaviruset

Att prata med barn om coronaviruset kan vara svårt, men det är också viktigt. Barnen behöver förstå varför de till exempel ska tvätta händerna särskilt noggrant eller varför de inte kan hälsa på personer som är gamla och sjuka.

Det kan vara många barn som känner en oro på grund av nya rutiner och förändringar i samhället. Det är också viktigt att vi som är vuxna är särskilt vaksamma på att barn kan fara illa i sin hemmiljö under coronapandemin. 

Eftersom många barn spenderar mer tid på internet under coronapandemin förekommer också ökad risk för grooming på nätet, vilket betyder kontakt med barn i sexuellt syfte. Därför är det viktigt att vi som är vuxna försöker att ha extra uppsikt över hur barnen använder internet. Förklara att alla regler som gäller i verkliga livet även gäller på internet.

På Rädda Barnens webbplats finns det tips och råd för dig som ska prata med barn om coronaviruset.

Information som riktar sig till barnen

På BRIS och Rädda Barnens webbplatser finns information som riktar sig direkt till barnen. Det kan också vara bra att använda materialet som stöd när du pratar med barn om coronaviruset.

Rädda Barnen: Om du som barn känner dig orolig för coronaviruset

Rädda Barnen: Råd till barn och ungdomar som har det jobbigt hemma just nu

BRIS: Vanliga ämnen för barn och unga

Illustration av två personer som talar teckenspråk med varandra

Information på svenskt teckenspråk

På krisinformation.se samlas länkar till kvalitetssäkrad information om coronaviruset på teckenspråk. Besök krisinformation.se för att ta del av information.

Ritat tecken som betyder

Ritade tecken

På vår webbplats ritadetecken.se finns det ritade tecken som stöd att använda i samtal om corona. Besök webbplatsen ritadetecken.se.

Svällpappersbild av coronaviruset

Svällpappersbilder

Svällpappersbilder är taktila bilder som du läser med dina fingrar. Bilderna är förenklade så att de blir lättare att läsa av och tolka. Text är både i punktskrift och svartskrift.

Coronavirus

Coronavirus förenklad

Platta ut kurvan

Bilden visar ett pictogram som illustrerar ett virus.

Lättläst och bildstöd

För många kan det hjälpa att ta del av lättläst information med bildstöd. På vår webbplats pictogram.se finns en kommunikationskarta samt lättläst information med bildstöd om coronaviruset.

På blissonline.se finns information om coronaviruset på bliss samt en blisskarta för covid-19.

Symbolbruket har tagit fram fler kommunikationskartor med widgetsymboler för att prata om handtvätt, symtom och annat med koppling till coronaviruset. Symbolbruket.se.

WHO har tagit fram ett bildstöd med vägledning för noggrann handtvätt. Bildstödet finns tillsammans med svensk text på kognitivtstod.se.

Bilden visar ett pictogram på ett virus.

Pictogramfilm om coronaviruset

På ur.se finns en pictogramfilm med enkel information om coronaviruset. Filmen har både tal, text och bildstöd. Ta del av pictogramfilmen på ur.se.

Publicerat måndag 26 oktober 2020