Coronavirus och covid-19

Här hittar du information om hur Specialpedagogiska skolmyndighetens verksamhet påverkas av coronaviruset och hur vi arbetar med frågan. Sidan uppdateras löpande. 

Från fysiska träffar till digitala möten

Vi ställer om vår verksamhet inom kurser och rådgivning. Vi fokuserar på att hitta digitala lösningar i de fall det är möjligt. Vi jobbar som vanligt på med vårt uppdrag att stötta skolor, elever och vårdnadshavare i landet. Men vi anpassar våra arbetssätt för att hindra smittspridningen av coronavirus covid-19 i samhället.

Läs mer om hur vi ställer om våra arbetssätt

Kurser och aktiviteter

Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten har beslutat att ställa in alla fysiska kurser, tematräffar och andra möten som vi arrangerar under perioden 17 mars – 15 maj 2020. Beslutet kan komma att förlängas. Vi gör detta för att hindra smittspridningen av coronavirus covid-19 i samhället. 

Vi kommer att besluta i varje fall om det finns en möjlighet att genomföra träffarna digitalt. Vi kommer att meddela de som anmält sig till aktiviteterna via vår kursadministration.

Våra nätbaserade träffar genomför vi som vanligt. 

Rådgivningsbesök

Våra rådgivningsbesök i skolverksamheter ställs in och ersätts i vissa fall av telefon- eller Skypemöten. Vi hoppas att du har överseende med detta.

Det finns frågor och svar som våra rådgivare besvarat i Fråga en rådgivare som du kan använda.

Skolor och boenden har öppet

Alla våra skolor har i nuläget öppet som vanligt. Vi genomför ett flertal åtgärder för att minska risken för smittspridning på våra skolor och boenden. Några insatser som genomförs är:

  • Information till elever och vårdnadshavare om förebyggande åtgärder för att undvika smittspridning
  • Nya rutiner kring handhygien
  • Tydligare riktlinjer för städning av lokaler
  • Större sammankomster undviks på skolan

Elever och vårdnadshavare informeras kontinuerligt om utvecklingen via vår skolplattform Skolnet.

Publicerat tisdag 31 mars 2020