Svarstjänst- telefoni

Anbud ska vara myndigheten tillhanda senast den 31 januari 2017.

Myndigheten har för avsikt att upphandla svarstjänst för telefoni, Owerflow.

Upphandlingsform: Förenklad upphandling

Anbudet adresseras till:
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Registrator
Box 1100
871 29  HÄRNÖSAND

Märk kuvertet med: "Anbud - svarstjänst, telefoni , dnr UPP 2016/235"

Frågor ställs till: katarina.wikman@spsm.se

Sista dag att ställa frågor: 2017-01-25

Frågor och SvarFråga 1

Jag skriver till dig med anledning av pågående upphandling Svarstjänst- telefoni för att höra om det är okej att bifoga ett utdrag från Creditsafe. Gäller detta som aktuellt riskintyg?

Svar:

Ja. Hänvisar till anbudsinbjudan och förfrågningsunderlaget punkt 1.4 - Ekonomisk och finansiell ställning: "Anbudsgivaren ska ha en stabil ekonomisk ställning och kunna styrka sin riskklass enligt information i UC:s (Upplysningscentralens) databas eller motsvarande."

Fråga 2

Jag skriver till dig med anledning av upphandling UPP2016/235. I förfrågningsunderlaget " anbudsinbjudan-och-forfragningsunderlag" står det att priset ska anges inklusive moms men i anbudsformuläret, bilaga 1 till förfrågningsunderlaget punkt 4.1 priser står det att priset ska anges i svenska kronor exklusive moms.

Vad gäller?

Svar:

Svenska kronor exklusive moms.

Publicerat onsdag 21 december 2016 Granskat torsdag 19 januari 2017