Omvärldsbevakning

Anbud ska vara myndigheten tillhanda senast den 2 februari 2017.

Myndigheten avser sluta ramavtal för omvärldsbevakning för perioden 2017-04-01 till 2019-03-31 med möjlighet till årsvis förlängning, dock längst till 2021-03-31.

Upphandlingsform: Förenklad upphandling

Anbudet adresseras till: anbud@spsm.se

Märk ämnesraden med: Omvärldsbevakning, Dnr UPP 2016/324

Frågor ställs till: erika.bergman@spsm.se

Sista dag att ställa frågor: 2017-01-27

Frågor och svar

KORREGERING AV FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

  • Kravet på att Linked-in skall ingå i bevakning av sociala medier utgår.
  • Priset skall anges som pris per månad, ej som pris per timme vilket står i förfrågningsunderlaget samt i avtalsförlagan.
Publicerat måndag 9 januari 2017 Granskat fredag 20 januari 2017