Elevresor - Manillaskolan och Hällsboskolan

Anbud skall vara myndigheten tillhanda senast 15 februari 2017.

Myndigheten har för avsikt att upphandla elevresor för Manillaskolan och Hällsboskolan i Stockholm.

Upphandlingsform: Öppen upphandling

Anbudet adresseras till: anbud@spsm.se

Märk ämnesraden med: "Anbud - elevresor, dnr UPP 2016/308"

Frågor ställs till: henning.torner@spsm.se

Sista dag att ställa frågor: 2017-02-09

Frågor och svar

Det har inte inkommit några frågor ännu

Publicerat tisdag 3 januari 2017 Granskat måndag 9 januari 2017