Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Tillgänglig utbildning är tema för Lika värde

Arbetet med att tillgängliggöra lärmiljön kan genomföras på många olika sätt. Det kan omfatta en hel kommun, att utvecklas i små steg i en skola eller att göra det möjligt för en enskild elev att genomföra sin drömutbildning. Det kan du läsa om i höstens nummer av Specialpedagogiska skolmyndighetens tidning Lika värde.


Rörelsehinder inga hinder

Det är mycket ovanligt att en elev som är rullstolsburen och har stora rörelsehinder går livsmedelsprogrammet. Men inställningen på Österängsgymnasiet är att hitta lösningar och nu går Shanya sin drömutbildning.

Fotograf: Olof Abrahamsson

Storsatsning på Gotland

Region Gotland ser arbetet med tillgängliga lärmiljöer som ett arbetssätt som ska implementeras och bli bestående. Satsningen omfattar alla skolformer, från förskola till vuxenutbildning. 

Framgångsfaktorer är att arbetet engagerat alla och är politiskt förankrat. Snart har 200 personer gått en nätbaserad utbildning om tillgänglig utbildning.


Mer i detta nummer

Små steg för lärarna, men ett stort steg för utvecklingen. Östervångsskolan utgår från tillgänglighetsmodellen i sina klasskonferenser. Det har lett till ett förändrat fokus, från vad som inte fungerar för eleverna till hur personalen kan anpassa lärmiljön.

Du skapar den tillgängliga lärmiljön! Fredrik Malmberg skriver om myndighetens verktyg för att underlätta för alla som arbetar för en tillgänglig utbildning.

Tillåt olikheter. Råd från Johanna Benfatto, rådgivare.

Agera för barns rättigheter. Krönika av Pia Persson, samordnare för tillgänglig utbildning.

Swing it magistern, swing it. Krönika av Tone Engen, utvecklingssamordnare.

Digital utveckling i klassrummet. Intervju med Sara Willermark, som doktorerat med avhandlingen Digital Didaktisk Design: Att utveckla undervisningspraktiken i och för en digitaliserad skola.

Fokus på närvaron minskar frånvaron. Med ökad kunskap och tydliga rutiner har skolorna i Sollefteå kommun vänt frånvaro till närvaro.

Nyheter från Specialpedagogiska skolmyndigheten och andra delar av utbildningsvärlden.

Ladda ner tidningen

Lika värde ges ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Du kan ladda ner tidningen från webbutiken. Där kan du också beställa tryckta exemplar, utan kostnad.

Våra populära material för tillgänglig utbildning har nytt utseende

Värderingsverktyg för tillgänglighet och DATE lärmaterial har fått nytt utseende men materialen har precis lika viktigt innehåll som tidigare.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram ett värderingsverktyg för att underlätta det praktiska arbetet med att göra lärmiljön mer tillgänglig. Det vänder sig till förskolor, skolor och gymnasieskolor.

DATE lärmaterial ger dig aktiviteter och lektioner att använda i den ordinarie pedagogiska verksamheten i förskolan eller skolan. Innehållet bjuder på en bredd av kreativa, lustfyllda och fördjupande övningar.

Hitta tillgängliga läromedel

I söktjänsten Hitta läromedel kategoriseras läromedel från samtliga läromedelsförlag utifrån vilka egenskaper som gör dem tillgängliga. En viss funktionsnedsättning innebär inte per automatik att eleven har vissa givna behov, därför kategoriseras läromedlen utifrån tretton egenskaper som kan passa elever med olika behov.


Särskilt stöd till nyanlända elever

Det nya stödmaterialet Särskilt stöd till nyanlända elever ger information om vad skolan kan behöva göra – och tänka på – när en elev är nyanländ och kan vara i behov av särskilt stöd.

Materialet vänder sig till de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Modell för samverkan

Varje år placeras över 30 000 barn och unga i samhällsvård på grund av social utsatthet. De får inte alltid den skolgång och det stöd de har rätt till. Därför har tre myndigheter tagit fram SAMS-modellen, som ska bidra till en obruten skolgång för placerade barn och unga. Modellen ger konkret stöd för samverkan mellan socialtjänst och skola.

De som tagit fram modellen är Socialstyrelsen, Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten.


Tipsa andra om detta nyhetsbrev

Berätta gärna för andra att de kan få ett e-postmeddelande när ett nytt nummer av tidningen Lika värde finns att ladda ner.

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.