Klicka här för webbversion

Specialpedagogiska Skolmyndigheten

Språkstörning är tema för Lika värde

Språket ger oss identitet, gemenskap och delaktighet. Hur möter man då barn och elever med språkstörning? I årets första nummer av tidningen Lika värde kan du bland annat läsa om hur Sörböleskolan arbetar för att tillgängliggöra undervisningen för Svea. Hon arbetar med samma sak som klasskamraterna, men på sin nivå.

Bilden ovan är fotograferad av Maria Fäldt.


Karin Sedaghat Tellner

Fokusera på vad eleven kan

Att visualisera och medvetandegöra eleverna om sitt eget lärande är en viktig del i vardagen på Hällsboskolan, en skola för elever med grav språkstörning. I en intervju berättar logopeden Karin Sedaghat Tellner om hur hon arbetar för att skapa förståelse kring språkstörning och ger några goda råd.

Foto: Peter Nordahl

Fredrik Malmberg

Stärk stödet till elever med språkstörning

Det finns omkring 10 000 elever med grav språkstörning i grund- och gymnasieskolan. Fredrik Malmberg, generaldirektör för Specialpedagogiska skolmyndigheten, skriver i sin ledare att mängden förfrågningar kring språkstörning ökar till myndigheten, som nu kartlägger läget i skolorna i hela landet.

Foto: Olle Melkehed


Tillgänglig förskolegård

Förskolan Lillgården i Östersund satsar på en tillgänglig utomhusmiljö. Med stora och små förändringar har de tagit bort hinder för att ge alla barn möjlighet att delta i lek överallt. I en artikel berättar Elisabet Uitto och Erika Lundgren om arbetet.

Mer i detta nummer

Gemensam utbildning gav gemensam bas. Virginska skolan satsade på utbildning för all personal som möter elever med språkstörning.

Samarbete gynnar eleverna. Råd från Anna Strömberg, logoped.

Forskarskola med inriktning på specialdidaktik. Intervju med Mona Holmkvist, professor i utbildningsvetenskap vid Malmö universitet, som leder en forskarskola för lärarutbildare i syfte att öka den specialpedagogiska kompetensen.

Tänk intersektionalitet. Krönika av Cecilia Löfberg, utvecklingssamordnare.

Språklig sårbarhet – en pedagogisk utmaning. Krönika av Pia Persson, samordnare för tillgänglighet.

Nyheter från Specialpedagogiska skolmyndigheten och andra delar av utbildningsvärlden.

Ladda ner tidningen

Lika värde ges ut av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Du kan ladda ner tidningen från webbutiken. Där kan du också beställa tryckta exemplar, utan kostnad.

Mer om språkstörning

Vill du veta mer om språkstörning och hur du kan anpassa lärmiljön? På våra webbsidor om språkstörning har vi samlat information, inspelade föreläsningar och tips på litteratur. Där hittar du också kurser och svar på frågor om språkstörning.

Hitta läromedel till elever med språkstörning

För att läromedel ska vara tillgängliga för elever med språkstörning behöver de ha vissa egenskaper. Vår söktjänst Hitta läromedel beskriver vilka egenskaper som kan vara bra. Samtala med din elev om vad som passar just henne eller honom. I Hitta läromedel kan du sedan söka läromedel utifrån de egenskaper som passar din elev bäst. 

Skola för elever med grav språkstörning

Hällsboskolan tar emot elever med grav språkstörning från hela Sverige. Det finns två skolor i Stockholm och en i Umeå. Undervisningen har fokus på språk och kommunikation. Skolorna är statliga och drivs av Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Tipsa andra om detta nyhetsbrev

Berätta gärna för andra att de kan få ett e-postmeddelande när ett nytt nummer av tidningen Lika värde finns att ladda ner.

Hos Specialpedagogiska skolmyndigheten får du stöd när du skapar lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga för alla. Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd till skolor och förskolor i hela landet, svarar på frågor och erbjuder kurser och konferenser. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Välkommen till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik.