Härnösand

I vår utställning hittar du läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang. Lärverktyg är inte bara läroböcker därför hittar du också digitala läroböcker, interaktiva skrivtavlor, pekplattor, konkret material och spel. I vår utställning finns också några exempel på vad tillgänglig lärmiljö kan vara.

Boka tid

Läromedelsutställningen är inte öppen för spontana besök. För att besöka utställningen i Härnösand behövs en förhandsbokning. Bokningen kan gälla ett enskilt besök eller för en grupp. Du kan även få stöd av en rådgivare om så är avtalat vid bokningen.

 

Publicerat måndag 20 maj 2019