Utställningar

Elever lär på olika sätt och en variation av lärverktyg är viktigt för att nå målen. Lärverktyg är inte bara läroböcker. I många av våra utställningar hittar du därför också digitala läroböcker, interaktiva skrivtavlor, pekplattor, konkret material, spel och mycket mer.

Våra permanenta läromedelsutställningar finns på 16 orter i Sverige.  Huvudutställningarna finns vid våra regionkontor i Stockholm, Örebro, Göteborg, Malmö samt vid Kristinaskolan i Härnösand. Därutöver finns mindre utställningar vid våra lokalkontor runt om i landet. Vägbeskrivningar till våra läromedelsutställningar hittar du här.

Publicerat onsdag 24 oktober 2012 Granskat tisdag 25 oktober 2016

Röster om våra utställningar

"Bra att kunna bekanta sig med läromedlet innan man beställer det."

"Jättebra råd om hur jag ska tänka."

"Precis vad jag behövde för att komma vidare."

Anpassning läromedel, förteckning

Läromedelskatalog