Stöd i form av digitala verktyg

Att få stöd i form av digitala verktyg öppnar många möjligheter för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar. Verktygen kan ha en avgörande betydelse för att en person ska kunna utveckla kunskap och nå målen i sin utbildning.

Digitala verktyg kan utgöra en viktig del i en tillgänglig lärmiljö. Att få stöd i form av digitala verktyg öppnar många möjligheter för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar. Verktygen kan ha en avgörande betydelse för att en person ska kunna utveckla kunskap och nå målen i sin utbildning. För elever med koncentrationssvårigheter kan verktygen vara ett stöd för att delta, fokusera, strukturera och även avskärma sig när det behövs.

Appar och andra digitala verktyg, som stöd för att läsa och skriva, kan underlätta för den som har läs- och skrivsvårigheter. Verktygen gör det möjligt att använda samma studiematerial som andra i en grupp. Andra appar eller teknik ger stöd i stavning, skrivning och textredigering. Digitala verktyg som översätter matematiska formler till tal kan bidra till att elever med matematiska svårigheter kan förbättra sina resultat. Du kan läsa mer om digitalt lärande på vår webbplats.

Digitala verktyg som stöd i undervisningen

Enligt skollagen ska elever ha tillgång till de lärverktyg som de är i behov av för en tidsenlig utbildning. De digitala verktygen behöver finnas som en naturlig del i förskolans och skolans pedagogiska arbete. En förutsättning för arbetet med digitala verktyg är att lärare känner sig förtrogna med att använda och välja digitala verktyg utifrån ett pedagogiskt värde och elevernas olika behov och förutsättningar. Undervisningen behöver därför organiseras och genomföras med ett tydligt syfte och mål så att de digitala verktygen stödjer elevernas lärande.

På de här sidorna kan du läsa mer om digitala verktyg i undervisningen.

Publicerat tisdag 1 november 2022