Tryckt punktskrift

Här är korta fakta om tryckt punktskrift och hur den fungerar i ett läromedel.

  • Att läsa och skriva är den dominerande färdigheten för att ta till sig kunskap och kunna kommunicera. En elev med svår synnedsättning eller blindhet lär sig att skriva, läsa och räkna med punktskrift.

  • Punktskrift är inget eget språk. Det är en taktil skrift med ett system som bygger på sex upphöjda punkter som är grupperade i två lodräta rader i en punktskriftcell. För läsning på punktskriftsskärm används upp till åtta punkter. 
  • Genom att kombinera de upphöjda punkterna i cellen bildas olika bokstäver. Man använder också olika förtecken och sammansättningar av flera punktskrifttecken för att återge siffror eller grafiska symboler.

  • I punktskriften används det vanliga latinska alfabetet. Ett latinskt "A" ser alltid ut på samma sätt i punktskrift.
  • Det finns särskilda skrivregler för punktskrift, till exempel när det gäller matematik och naturvetenskap.

  • För att göra innehållet i ett läromedel läsbart för den punktskriftsläsande eleven bearbetas texter, bilder och det grafiska materialet. Vi anpassar övningsuppgifter och gör bildbeskrivningar och taktila bilder där det behövs.

  • Tryckt punktskrift tar tre gånger så stor plats som svartskrift.

  • Punktskriften kan tryckas i glestryck, det vill säga på varannan rad, eller i tätskrift som är på varje rad. Boken kan även tryckas enkelsidigt eller dubbelsidigt.

  • Punktskriften i Specialpedagogiska skolmyndighetens produktioner följer Skrivregler för punktskrift och Punktskriftens skrivregler för matematik och naturvetenskap.
Publicerat tisdag 8 november 2016