Att läsa med synnedsättning

Elever med måttlig synnedsättning använder förstoringshjälpmedel för att läsa. Elever med svår synnedsättning eller blindhet använder punktskrift för att läsa, skriva och räkna. Att lyssna på texter är också vanligt. Uppläst text är ett komplement till skriftspråket, men det skrivna språket är viktigast för alla språkanvändare.

En elev med svår synnedsättning eller blindhet kan antingen läsa tryckt punktskrift eller punktskrift i digital form med hjälp av skärmläsningsprogram och punktskriftsskärm som båda används tillsammans med en vanlig dator. Om eleven väljer ett digitalt format så kan eleven också lyssna på texten med hjälp av talsyntes.

SPSM har i uppdrag att tillgängliggöra och pedagogiskt anpassa förlagsutgivna läromedel för barn, elever och studerande med svår synnedsättning eller blindhet som går i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning.

Ett pedagogiskt anpassat läromedel är bearbetat så att en elev med synnedsättning eller blindhet kan arbeta med materialet. Läromedlets texter, bilder och layout anpassas för icke visuell läsning. Bilderna har fått bildbeskrivningar och där det behövs finns taktila svällpappersbilder.

Publicerat fredag 7 oktober 2022