Pictogram

Pictogram är ett visuellt språk som är utvecklat för personer med utvecklingsstörning. Varje bild står för ett ord eller ett begrepp som till exempel "häst" eller "stolt".

Personer som saknar eller har begränsad förmåga att tala, läsa och skriva får tack vare Pictogram ett språk i bilder. Bilderna kan användas som tankestöd, minnesstöd och för kommunikation.
I Picto online får du tillgång till cirka 2 000 bilder. Specialpedagogiska skolmyndigheten tar fram nya bilder fyra gånger om året. I Picto online finns också verktyg för att skapa scheman, kommunikationskartor, instruktioner med mera.

Pictogram finns på ett 20-tal språk. Som abonnent på Picto online får du tillgång till samtliga språk.

Välkommen till Picto online.

Publicerat måndag 22 februari 2016 Granskat måndag 16 juli 2018