Lämna förslag på nytt läromedel

Läromedelsavdelningen på Specialpedagogiska skolmyndigheten utvecklar läromedel för elever med funktionsnedsättning. Har du något förslag på ett läromedel som du saknar? Eller kanske en idé till ett nytt läromedel, ett material som du skapat eller ett manus? 

Skicka in ditt förslag till oss i detta formulär. Du kan titta i Hitta läromedel och i vår webbutik om du är osäker på om det redan finns ett liknande läromedel.

Skriv inte in uppgifter som kan kopplas till en viss individ, exempelvis en elev. Alla förslag som kommer in till myndigheten sammanställs för vidare bearbetning, men alla förslag blir inte verklighet.

Om det blir ett nytt läromedel av exakt din idé är svårt att säga. Vi sammanställer de behov som kommer in. Vi har en del egen produktion, men vi har också en god dialog med läromedelsförlagen på marknaden. Önskas återkoppling, så når ni oss på e-post spsm@spsm.se.

Tack för hjälpen!

Förslag på nytt läromedel

Härmed samtycker jag till att mina personuppgifter behandlas i enlighet med ändamålet som det beskrivs till formuläret och i enlighet med Information om behandling av personuppgifter som finns att läsa längst ner på denna sida.

Information om behandling av personuppgifter

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) behöver spara och behandla personuppgifter om dig som du lämnat i formuläret. Syftet med en sådan behandling är för att kunna kontakta dig om vi behöver ställa frågor kring ett läromedel.

Vi har fått dina uppgifter från dig när du fyllde i formuläret Förslag på nytt läromedel. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke. Samtycket kan när som helst återkallas. Ett återkallande gäller framåt i tiden och påverkar inte behandlingar som gjordes före samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas till dess att du meddelar att du inte vill att vi skall kontakta dig angående läromedelsfrågor eller 5 år från det att blanketten undertecknades.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas inom Läromedelsavdelningen i SPSM.

Personuppgiftsansvarig är Specialpedagogiska skolmyndigheten med adress box 1100, 871 29 Härnösand, organisationsnummer 202100-5745 och e-postadress spsm@spsm.se. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-postadress spsm@spsm.se.

Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@spsm.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du också rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Publicerat måndag 11 januari 2021