Produktion av anpassade läromedel

Det tar sex till tio månader att framställa ett anpassat förlagsutgivet läromedel. Så här går det till när läromedlet anpassas till ett läromedel för elever med svår synnedsättning eller blindhet.

  1. Från skolan kommer en ansökan som beskriver vilket läromedel skolan vill få anpassat och hur eleven vill läsa det. Ansökan anger också om eleven vill ha taktila bilder eller inte.
  2. SPSM tar ställning till om ansökan ska beviljas.
  3. Läromedlet märks upp digitalt med märkspråket EPUB 3. Uppmärkningen görs av externa producenter.
  4. Efter uppmärkningen sker en pedagogisk bearbetning. Läromedel för punktskriftsläsande elever behöver ha en layout som är linjär och logiskt strukturerad. Alla grafiska element som bilder, bilduppgifter, ikoner, tabeller och matematiska uppställningar, bearbetas för att bli begripliga för någon som inte ser. Bilder får en bildbeskrivning eller anpassas genom att omarbetas till en taktil svällpappersbild som sen ritas och produceras. Bearbetningen ändrar emellertid inte bokens svårighetsnivå utan handlar enbart om att den punktskriftsläsande eleven ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Målet är att eleven ska få ett läromedel som den kan arbeta självständigt med.
  5. En ny version av läromedlet skapas som inkluderar alla pedagogiska anpassningar och bearbetningar.
  6. I det sista skedet konverteras läromedlet till ett slutformat. SPSM producerar följande format för elever med synnedsättning eller blindhet:
  • tryckt punktskrift,
  • e-bok i Textview-format,
  • e-bok i HTML-format,
  • e-bok i EPUB-format.

Ansökningsblankett och mer information finns i vår webbutik

Publicerat fredag 7 oktober 2022