Julsånger med Ritade tecken 3

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Öva julsånger med stöd av Ritade tecken.

Öva julsånger och öka förståelsen för texten genom att förstärka orden med Ritade tecken.

Förberedelser:

  • Skriv ut sångerna på de bifogade PDF-dokumenten.

Nedladdningsbart material:

Gör så här:

  • Sitt tillsammans och gå först igenom texten. Vad handlar sångtexten om? Känner ni igen texten? Finns det svåra ord som vi behöver prata om vad de betyder?
  • Sjung sångerna tillsammans med eleverna.

Ämnesområde

Vardagsaktivitet: Omvärld 

Estetisk verksamhet: Estetisk verksamhet i samhället

Centralt innehåll

  • Några kristna och andra högtider och några av de vanligaste psalmerna och sångerna,
  • Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer och traditioner.
Publicerat fredag 10 februari 2023