Julsånger med Ritade tecken 2

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Öva julsånger med stöd av Ritade tecken

Öva julsånger och öka förståelsen för texten genom att förstärka orden med Ritade tecken.

Förberedelser:

  • Dra ut sångerna på de bifogade PDF-dokumenten.

Nedladdningsbart material:

Gör så här

  •  Sitt tillsammans och gå först igenom texten. Vad handlar sångtexten om? Känner ni igen texten? Finns det svåra ord som vi behöver prata om vad de betyder?
  • Sjung sångerna tillsammans med eleverna.

Ämnesområde

  • Vardagsaktivitet: Omvärld
  • Estetisk verksamhet: Estetisk verksamhet i samhället

Centralt innehåll

  • några kristna och andra högtider och några av de vanligaste psalmerna och sångerna.
  • bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer och traditioner
Publicerat tisdag 20 juni 2023