Illustration av en pojke som står upp med hjälp av ett hjälpmedel. Framför pojken finns en bricka med trolldeg. Pojken står och trycker på degen.

Lera, introduktion

Skapa med lera och aktivera din fantasi och flera sinnen.

I den skapande verksamheten är flera av våra sinnen inblandade samtidigt. När du skapar med lera och liknande material använder du syn, lukt och känsel.

  • När man börjar arbeta med lera är det bra att använda ett mjukt material från början. Exempelvis play doh eller trolldeg, då dessa är lättare att forma än lera.
  • Låt eleven arbeta förutsättningslöst. Eleven kan bekanta sig med materialet genom att knåda, trycka, rulla långa ormar. Men även forma kulor som sedan kan sättas ihop till en skulptur; katt, snögubbe, bulle eller liknande.
  • Om ni vill kan ni måla alstren när de har torkat.

Tips!

Om eleven inte gillar att bli kladdig kan engångshandskar användas.

Ämnesområde och centralt innehåll

Estetisk verksamhet: Estetisk framställning - bild, Material, redskap och tekniker

Från läroplanens syfte

  • skapa genom bild,
  • använda olika material, redskap och tekniker.
Publicerat onsdag 27 januari 2021