Illustrationen visar sex olika objekt. Vi ser ett barn, ett flygplan, en clown, en elefant, en gris och en person som cyklar.

Charader

Kommunikation, dramaövning och tillfälle till skratt.

Charader kan se ut och kännas som en lek, men är också ett utmärkt sätt att träna både på att göra sig förstådd och på att tolka andras kroppsspråk.

I grunden är charader form av gestaltning, och passar därför fint in i er estetiska verksamhet. Och det där med att det ser ut och känns som en lek är faktiskt är en styrka – charader är helt enkelt roligt!

Förberedelser

  • Bestäm ett område eller tema att jobba med.
  • Plocka ut en rad ord, begrepp eller handlingar som eleverna ska visa med sina charader.
  • Förbered gärna bilder som stöd till eleverna.

Gör så här

  • En elev i taget blir tilldelad ett ord eller begrepp. Hur detta går till beror på elevens förutsättningar, men använd gärna bild som en del i instruktionen.
  • Eleven gestaltar sedan ordet utan att göra några ljud. De andra eleverna gissar vilket ord det är.
  • Fortsätt tills eleverna gissat rätt. Var beredd att hjälpa till med ledtrådar om det blir för svårt!

Tips!

Börja gärna med vardagsnära handlingar som är enkla att gestalta och känna igen: borsta tänderna, köra bil, baka, spela gitarr, gå ut med hunden och så vidare. Vidareutveckla genom att gestalta olika känslor.

Ämnesområde och centralt innehåll

Estetisk verksamhet: Estetisk framställning - drama

Kommunikation: Tolka och förstå

Från läroplanens syfte

  • välja och använda olika rörelser
  • tolka olika former av kommunikativa uttryck
Publicerat fredag 9 oktober 2020