Arbeta med demokratiska val - del 5 omröstning

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Det här lektionstipset är den femte delen av fem, om att Arbeta med demokratiska val. Lektionstips, instruktioner och aktiviteter bygger på varandra. I ett demokratiskt val röstar vi på det parti som står närmast våra egna värderingar eller har ungefär samma åsikter i sakfrågor. Vårt demokratiska system innebär att vi genom majoritetsbeslut bestämmer vilka som ska bestämma. 

I övningen genomför eleverna ett demokratiskt val i vilken de väljer det parti som bäst stämmer in på deras önskningar.

Förberedelse

 • Ta fram material till omröstningen och förbered klassrummet enligt lektionstipset Arbeta med demokratiska val del 3.
 • De 2–3 partiledarna förbereder sig för att hålla ett anförande på högst 2–3 minuter, där de argumenterar för sitt parti och uppmanar åhörarna att rösta på dem.
 • Under anförandet kan partiledare bära kavaj eller annat för att göra situationen extra speciell.

Gör så här

 • Samla elever och personal kring ett bord.
 • Berätta att nu är den stora dagen här när ni ska rösta.
 • Börja omröstningen med att partiledarna, en och en, håller sitt tal inför klassen där de berättar om vilka sakfrågor partiet driver. Applådera talaren.
 • Berätta för eleverna att det nu är dags för omröstningen. För att situationen ska kännas så autentisk som möjligt röstar alla närvarande, elever, vuxna och partiledare.
 • Alla får nu rösta genom att i hemlighet plocka en lapp med partiets färg, gå bakom skärmen och stoppa dem i ett kuvert. Ansvarig person checkar av på namnlistan med för och efternamn innan kuvertet stoppas ned i lådan.
 • Efter omröstningen räknas partiernas röster. Skriv eller rita på whiteboarden när ni räknar, så att eleverna visuellt kan följa med och se vilket parti som får flest röster.
 • Efter avslutad omröstning utses vinnande partis partiledare till klassminister. Klassministern ställer sig inför klassen under applåder.
 • Klassministern tackar för förtroendet att få styra och berättar vad hen bestämt att ni ska göra utifrån de sakfrågor som partiet drivit. Presentera gärna ett datum för när något som beslutats ska genomföras.
 • Samla eleverna efteråt vid ett bord. Samtala om valresultatet. Jämför gärna med den ursprungliga önskelistan. Fick eleverna som de ville? Prata om begreppet majoritetsbeslut. Blev valresultatet så att det gynnar många? Prata om skillnaden mellan demokrati och diktatur.  Hade resultatet blivit annorlunda vid en diktatur? Vad hade varit annorlunda? Kändes det här valet rättvist? Varför? Varför inte?

Vill ni lära er mer om demokrati, diktatur och rätten att ha en åsikt, se Varför ska jag rösta? på UR play.

Ämnesområde

Vardagsaktiviteter: Leva tillsammans

Centralt innehåll

vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas, samt barnets rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barn­konventionen).

Publicerat måndag 29 augusti 2022