Arbeta med demokratiska val - del 3 förberedande partiarbete

Ett lektionstips från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Det här lektionstipset är den tredje delen av fem, om att Arbeta med demokratiska val. Lektionstips, instruktioner och aktiviteter bygger på varandra. I ett demokratiskt val röstar vi på det parti som står närmast våra egna värderingar eller har ungefär samma åsikter i sakfrågor. I Sverige har vi ett indirekt valsystem som innebär att vi röstar på de partier som vi vill ska bestämma.

I det här lektionstipset får några vuxna uppdraget att bilda partier och bli partiledare, medan eleverna förbereder klassrummet för en omröstning. Vi har medvetet valt att använda vuxna som partiledare, för att undvika att elever ställs emot varandra och för att eleverna ska få öva på valsituationen. Lektionen bygger på den önskelista som klassen arbetat fram under lektionstipsen Arbeta med demokratiska val - del 1 och del 2.

Förberedelse

 • Utse 2–3 frivilliga i personalen, exempelvis pedagogiska resurser eller elevassistenter. Berätta att du vill att de ska bli partiledare till ett parti.
 • Partiledarna väljer 1–2 sakfrågor som de vill driva utifrån den de önskningar som finns kvar på önskelistan efter mötet med rektor.
 • Partiledarna väljer ett partinamn och var sin partifärg. Välj färger som inte sammankopplas med autentiska partier.
 • Ta fram en namnlista med både elever och personal för att checka av de som röstar.
 • Ta fram en skärm som kan fungera som röstbås.
 • Ta fram kuvert.
 • Ta fram en låda med skåra att stoppa röstkort i.

Gör så här

 • Samla elever och personal kring ett bord.
 • Berätta att personalen har bildat partier och att vi ska genomföra ett demokratiskt val mellan dessa partier.
 • Partiledarna berättar därefter om sitt parti, partiets namn och färg samt vilka sakfrågor de ska driva.
 • Titta på partierna. Vilka sakfrågor vill partierna driva? Har de valt något som eleverna vill rösta på? Uppmuntra eleverna till att fundera, men i all hemlighet.
 • Klipp tillsammans lappar som ska användas som röstkort. Använd partiernas färger.
 • Gör tillsammans med eleverna i ordning ett hörn för omröstning, med lådan, färgade lappar och en skärm att gå bakom. Visa eleverna hur de röstar genom att i hemlighet plocka en lapp med partiets färg, gå bakom skärmen och stoppa dem i ett kuvert. Visa sen hur kuvertet ska stoppas i lådan. Bestäm vem som ansvarar för att checka av på namnlistan med för och efternamn.
 • Eleverna övar på att rösta inför det stora valet.
 • Samla eleverna vid bordet. Bestäm vid vilket tillfälle omröstningen ska hållas.

Vill ni lära er mer om demokrati, politik och partiledare, se Varför ska jag rösta? på UR play.

Ämnesområde

Vardagsaktiviteter: Leva tillsammans

Centralt innehåll

 • vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas, samt barnets rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barn­konventionen).
Publicerat fredag 10 februari 2023