När du vill Hitta läromedel för olika behov

På Hitta läromedel finns tusentals granskade och utvalda titlar för olika specialpedagogiska sammanhang. Se vår film.

Söktjänsten Hitta läromedel

Hitta läromedel är en söktjänst som presenterar vilka läromedel som passar i olika specialpedagogiska sammanhang.

Redaktionen som jobbar med Hitta läromedel består av pedagoger, specialpedagoger och rådgivare med expertkompetens inom olika ämnes- och funktionsnedsättningsområden.

Alla läromedel som passar för tjänsten beskrivs och kategoriseras utifrån ämne, skolform, medietyp samt egenskaper som hjälper till att göra läromedlet tillgängligt.

Publicerat måndag 6 februari 2023