Gå till Hitta läromedel - en söktjänst för läromedel

Hitta läromedel är söktjänst som presenterar vilka läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang. Tjänsten ska ge ett samlat utbud av läromedel för elever som behöver särskilt stöd.

Redaktionen som jobbar med Hitta läromedel består av pedagoger, specialpedagoger och rådgivare med expertkompetens inom olika ämnes- och funktionsnedsättningsområden.

Alla läromedel som passar för tjänsten beskrivs och kategoriseras utifrån ämne, skolform, medietyp samt egenskaper som hjälper till att göra läromedlet tillgängligt.

Gå till Hitta laromedel

Publicerat onsdag 30 september 2015 Granskat fredag 2 december 2016