Bilden visar röda och blåa klossar. Det står

För läromedels­producenter

SPSM har till uppgift att främja tillgången till läromedel för barn, elever och vuxna med funktionsnedsättning och därigenom underlätta för skolhuvudmannen att skapa en likvärdig skola.

För att stimulera produktion av läromedel på den kommersiella läromedelsmarknaden finns ett så kallat produktionsstöd.

Du kan läsa mer om detta på våra sidor om produktionsstöd.

Publicerat torsdag 6 oktober 2022