Här finns TUFF

Du kan läsa TUFF hos ett mindre antal utbildningsanordnare i landet. Som förälder kan du läsa hos vilken utbildningsanordnare du vill. Du kan också byta utbildningsanordnare under utbildningens gång. Dina timmar räknas samman från samtliga platser.

DHB västra

DHB västra erbjuder veckokurser i Vänersborg. Här erbjuds även logi och barntillsyn. 

Mer information finns på webbplatsen DHB västra  eller telefon: 076-393 95 19.

Härnösands folkhögskola 

Härnösands folkhögskola erbjuder ambulerande TUFF-verksamhet, vilket innebär att det anordnas TUFF på olika platser för att möta föräldrar på sina hemorter. Sommarkurser arrangeras på Härnösands folkhögskola. Skolan erbjuder barnomsorg vid alla kurser, även inom den ambulerande verksamheten. För mer information, besök www.hfs.se, kurser, TUFF eller kontakta Irena Walter-Iwanow, telefon: 0611-55 85 06 eller e-post: info@hfs.se.

Södertörns folkhögskola 

Södertörns folkhögskola i Liljeholmen, Stockholm, erbjuder TUFF-verksamhet på alla nivåer. Deltagare kan välja mellan terminskurser, helgkurser, veckoläger och temadagar. Temadagarna ges ofta som utflykter till djurparker, muséer eller som interaktiva stadsvandringar. Södertörns folkhögskola har TUFF-verksamheter i Stockholm, Västerås, Örebro, på Väddö i Roslagen och på distans. Under temadagar, helgkurser och veckoläger erbjuds barntillsyn och barnverksamhet.

TUFF på Södertörns folkhögskola har producerat två relevanta informationshäften om teckenspråksundervisning: Tips & knep för tidigt samspel och kommunikation samt Tips & knep för undervisning utanför klassrummet som är fria att ladda ner och skriva ut.

För mer information, besök www.tuffkurs.nu eller mejla till info@tuffkurs.nu.

Västanviks folkhögskola

Västanviks folkhögskola i Leksand har veckokurser under läsåret. Därutöver erbjuds sommarkurs för TUFF-deltagare vecka 30. Skolan erbjuder barntillsyn på sin egen förskola. På sommarkursen finns barntillsyn och aktiviteter för barn upp till 12 år och teckenspråksundervisning till både döva och hörande ungdomar 13-17 år.

Skolan erbjuder också TUFF-taktilt teckenspråk.

För mer information kontakta Västanviks folkhögskola, telefon: 0247-641 03 eller e-post: kurs@vastanviksfhs.se.

Önnestads folkhögskola

Önnestads folkhögskola utanför Kristianstad, erbjuder lägerveckor med barnomsorg veckorna 8, 32 och 44. Därutöver har de kurser på andra orter till exempel i Växjö, Kalmar, Helsingborg, Lund och Malmö. Skolan erbjuder också kvälls-tuff, helgkurser och tuff på distans samt kurser för föräldrar med invandrarbakgrund som inte kan svenska språket så väl.

Kontakta Ingegerd Nyborg, telefon: 070-5662225 eller e-post: ingegerd.nyborg@onnestadsfolkhogskola.se.

Publicerat torsdag 9 juni 2022