Inställd! Tematräff om identitet och utveckling vid svår synnedsättning/blindhet

Tematräffen tar upp hur man förhåller sig till sociala normer när man inte ser. Psykolog Kim De Verdier från SPSM Resurscenter syn medverkar.

 • 05
  tisdag
  juni 2018
  12.30 - 15.30 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 160018
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Tematräffen handlar om hur svår synnedsättning/blindhet kan påverka identitet och utveckling, självbild/självkänsla/självförtroende och hur vi kan stödja/motivera/aktivera barn och elever med svår synnedsättning/blindhet.

Vem är ”normal” egentligen?

- Hur påverkar blindhet/svår synnedsättning den sociala utvecklingen hos barn?

- Hur förhåller man sig till sociala normer när man inte ser?

- Vad är typisk/atypisk utveckling, vad är ”blindismer” och vad kan tyda på ytterligare funktionsnedsättning, t ex autismspektrumtillstånd?

Psykolog Kim De Verdier från SPSM Resurscenter syn medverkar under dagen.

Medverkande

Inger Axelzon, inger.axelzon@spsm.se, 010- 473 53 27
Niclas Ljungberg, niclas.ljungberg@spsm.se, 0104735044
Kim De Verdier, kim.deverdier@spsm.se, 010-473 51 42

Målgruppsbeskrivning

Specialpedagoger, pedagoger och assistenter som arbetar direkt och indirekt med barn/elever med svår synnedsättning/blindhet

Syfte

Att deltagarna ökar sin kunskap om konsekvenser av svår synnedsättning/blindhet genom att ta del av en föreläsning och träffa andra som arbetar med liknande frågor och utmaningar.

Mål

Att deltagarna har ökad kompetens för att skapa en tillgänglig lärmiljö för barn/elever med svår synnedsättning/blindhet.

Funktionsnedsättningar

Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Inger Axelzon, inger.axelzon@spsm.se, 010- 473 53 27

Upplysningar om administration

Charlotte Ottosson, charlotte.ottosson@spsm.se, 010-473 53 00

Skolform

Förskola, Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Specialskola

Teman

Lärmiljö

Övrigt

Välkommen med din anmälan som är personlig.

Efter anmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "Min sida" i SPSM Fortbildning. Om felaktiga kontaktuppgifter lämnats vid anmälan garanteras inte att information om träffen och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person.

Bekräftelse om plats för tematräff skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid förhinder att delta ska avbokning ske före startdag. 
Du kan själv boka av platsen och uppdatera dina kontaktuppgifter på "Min sida" i fortbildningssystemet: 

http://www.spsm.se/fortbildning

 

Vi strävar efter en doftfri miljö i lokalerna på Kruthusgatan. Vi ber besökare att inte använda parfym.

Vi rekommenderar att komma med tåg eller kommunala färdmedel. Det pågår mycket vägarbeten i Göteborg som kan orsaka köer, se Trafikverkets hemsida.

 Publicerat torsdag 5 april 2018 Granskat fredag 18 maj 2018