Tematräff med inriktning läs- och skrivsvårigheter

Det är tre tematematräffar under 2018. Vi utgår från aktuella frågeställningar omkring läs- och skrivsvårigheter där du kan vara aktiv och delge din yrkespraktik i kollegiala samtal.

 • 11
  tisdag
  september 2018
  09.00 - 16.00 Uppsala, Park Inn Radisson by Uppsala, Storgatan 30
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 158275
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kollegialt lärande omkring läs- och skrivsvårigheter genom diskussioner och erfarenhetsutbyte. Deltagarna delar med sig av sina erfarenheter och kommunens arbete.

Elevens delaktighet och tillgänglig lärmiljö står i fokus.

Medverkande

Fredrik Ahlén, fredrik.ahlen@spsm.se, 0104735706
Josephine Andersson, josephine.andersson@spsm.se, 010 473 54 48
Ylva Schön, Ylva.schon@spsm.se, 010-473 5435

Målgruppsbeskrivning

Specialpedagoger med ett övergripande kommunansvar

Syfte

Syftet med tematräffarna är att skapa ett forum för:

- Kollegialt lärande omkring läs- och skrivsvårigheter i grundskolan

- Diskussioner och erfarenhetsutbyte omkring aktuella specialpedagogiska behov ur ett övergripande perspektiv i kommunerna.

Mål

Du som deltagare har ökad kunskap om de pedagogiska konsekvenserna av läs- och skrivsvårigheter.

Du har tagit del av diskussioner och erfarenhetsutbyten omkring specialpedagogiska frågor från andra kommuner.

Funktionsnedsättningar

Läs- och skrivsvårigheter/Dyslexi

Upplysningar om innehåll

Fredrik Ahlén, fredrik.ahlen@spsm.se, 0104735706
Josephine Andersson, josephine.andersson@spsm.se, 010 473 54 48
Ylva Schön, Ylva.schon@spsm.se, 010-473 5435

Upplysningar om administration

Eva Timen, eva.timen@spsm.se, 010-473 50 75
Jeanette Ilehag, jeanette.ilehag@spsm.se, 010-473 51 31

Skolform

Grundskola, SIS behandlingshem

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat måndag 28 maj 2018 Granskat fredag 17 augusti 2018