Tematräff för fristående verksamhet. Nytt stödmaterial kring elevhälsa presenteras. (em)

Tematräff riktad mot fristående verksamhet

Information om SPSM

Information och dialog kring det nya stödmaterialet Elevhälsa

Information om stödmaterialet Extra anpassningar

Erfarenhetsutbyte

Inventering av behov och stöd från SPSM

 

 • 30
  onsdag
  maj 2018
  13.00 - 16.00 Göteborg, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Kruthusgatan 17
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor
 • Aktivitets-ID: 159992
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Vid tematräffen introduceras och presenteras ett nytt webbaserat stödmaterial inom elevhälsa. Det nya materialet bygger på erfarenheter från den nätbaserade kursen "Att höja skolans elevhälsokompetens".

Vid träffen ges det tillfälle till erfarenhetsutbyte och dialog kring behov av framtida samverkan.

Information om Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Medverkande

Päivi Hiipakka Lindberg, paivi.hiipakka-lindberg@spsm.se, 0725470159
Åsa Everstrand, asa.everstrand@spsm.se, 010-473 5153
AnneCharlotte Johansson, anne-charlotte.johansson@spsm.se, 010-4735003
Linda Sandell, linda.sandell@spsm.se, 010-4735031

Målgruppsbeskrivning

Rektor eller motsvarande funktion med ansvar för elevhälsa i fristående verksamhet.

Syfte

Att informera om det nya stödmaterialet Elevhälsa för fristående verksamheter; grundskolor och gymnasieskolor samt att resonera kring möjligheter, utmaningar, erfarenhetsutbyte och inventera behov av stöd från SPSM

Mål

Deltagaren har kunskap om SPSMs stödmaterial Elevhälsa och vilket stöd SPSM kan ge. 

Upplysningar om innehåll

Päivi Hiipakka Lindberg, paivi.hiipakka-lindberg@spsm.se, 0725470159

Upplysningar om administration

Charlotte Ottosson, charlotte.ottosson@spsm.se, 010-473 53 00

Skolform

Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola

Teman

Elevhälsa

Övrigt

Välkommen med din anmälan som är personlig.

Efter anmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "Min sida" i SPSM Fortbildning. Om felaktiga kontaktuppgifter lämnats vid anmälan garanteras inte att information om träffen och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person.

Bekräftelse om plats för tematräff skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid förhinder att delta ska avbokning ske före startdag. 
Du kan själv boka av platsen och uppdatera dina kontaktuppgifter på "Min sida" i fortbildningssystemet: 

http://www.spsm.se/fortbildning

 

Vi strävar efter en doftfri miljö i lokalerna på Kruthusgatan. Vi ber besökare att inte använda parfym.

Lunchrestaurang finns i huset. Det går bra att ta med egen lunch till våra lokaler. Det finns mikrovågsugn men ingen övrig köksutrustning.

Vi rekommenderar att komma med tåg eller kommunala färdmedel. Det pågår mycket vägarbeten i Göteborg som kan orsaka köer, se Trafikverkets hemsida.

 Publicerat torsdag 5 april 2018 Granskat torsdag 24 maj 2018