Hoppa till innehåll

Tematräff för förskoleklass om Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga insatser

Föreläsningar varvat med erfarenhetsutbyte med fokus på ”rätt stöd i rätt tid”.

 • 10
  tisdag
  december 2019
  09.00 - 16.00 Karlskrona, Scandic Karlskrona, Saltö, Skeppsgossegatan 2
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 217280
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Specialpedagogiska skolmyndigheten bjuder in till en tematräff där du får möjlighet att resonera om stödinsatserna som följer av Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga insatser. I programmet varvas föreläsningar med diskussioner.

Vi erbjuder ett mindre antal träffar under hösten för att kunna möta förfrågningar kring och få en tydligare bild av arbetet med garantin. Vi kommer att utifrån erfarenhet av tematräffarna att vidareutveckla vårt stöd likvärdigt över landet.

Programmet utgår ifrån att du har grundläggande kännedom om garantin. Information om garantin finns på Specialpedagogiska skolmyndighetens och Skolverkets webbplatser: www.spsm.se/garanti-tidigt-stod, www.skolverket.se/garanti-tidigt-stod

Innehåll:

 • bakgrunden till införandet av garantin för tidiga insatser
 • betydelsen av att ha en tydlig struktur och rutiner kring arbetet med garantin
 • samverkan för att se elevens behov och för att tillsammans skapa effektfulla insatser
 • betydelsen av elevens delaktighet
 • vad tillgänglig lärmiljö kan vara
 • reflektion kring begrepp i stödkedjan
 • hur man kan arbeta efter kartläggningen med elever i behov av stöd eller extra utmaningar
 • möjlighet att tillsammans utforska, utmana och lära av varandra kring arbetet med garantin för tidiga insatser
 • samtal kring vilka behov ni har av kompetensutveckling.

Medverkande

Lina Collin Ahlgren, lina.collin@spsm.se, 010-473 51 64
Camilla Lindahl Magnusson, camilla.lindahl-magnusson@spsm.se, 0104735708
Annika Lilja, annika.lilja@spsm.se, 010-473 5576

Målgruppsbeskrivning

Tematräffen vänder sig till er som har använt de obligatoriska kartläggningsmaterialen i förskoleklass och som vill veta mera om hur ni kan utveckla arbetet kring garantin för tidiga insatser i förskoleklass. Programmet är utformat för dig som undervisar i förskoleklass och vi ser gärna att du deltar tillsammans med specialpedagog, speciallärare och rektor.

Syfte

Syftet med tematräffen är att ge inspiration till hur en skola kan strukturera och samverka kring garantin för tidigt stöd samt hur skolan kan arbeta vidare efter kartläggningen i förskoleklassen.

Mål

Efter avslutad tematräff har du som deltagit fått:

 • ökad förståelse för bakgrunden till införandet av garantin för tidiga insatser
 • ökad förståelse för betydelsen av att ha en tydlig struktur och rutiner kring arbetet med garantin
 • ökad förståelse för att i samverkan se elevens behov för att tillsammans skapa effektfulla insatser
 • ökad förståelse för betydelsen av elevens delaktighet
 • ökad förståelse för vad tillgänglig lärmiljö är och kan vara
 • ökad förståelse för begrepp i stödkedjan
 • ökad förståelse för hur man kan arbeta vidare efter kartläggningen med elever som behöver stöd och extra utmaningar
 • möjlighet att tillsammans utforska, utmana och lära av varandra kring arbetet med garantin för tidiga insatser.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Annika Lilja, annika.lilja@spsm.se, 010-473 5576
Camilla Lindahl Magnusson, camilla.lindahl-magnusson@spsm.se, 0104735708

Upplysningar om administration

Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324

Skolform

Förskoleklass

Teman

Delaktighet, Lärandestrategier, Lärmiljö, Tillgänglighet

Övrigt

Anmälan görs personligen med namn och kontaktuppgifter. Efter att kursanmälan kommit in skickas inloggningsuppgifter till din e-postadress så att du kan att logga in på ”Min sida”. Här finns de uppgifter som vi registrerat om dig och information om aktiviteter du deltar i.

Efter sista anmälningsdag får du en bekräftelse via e-post. Vid felaktiga kontaktuppgifter garanterar vi inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Om antalet anmälningar överstiger antalet platser kan vi behöva göra ett urval.

Observera: Får du förhinder att delta ska du avboka din plats före kursstart.
För att avboka kursplats eller om du glömt dina inloggningsuppgifter, se kursinformationen, http://www.spsm.se/fortbildningPublicerat tisdag 15 oktober 2019 Granskat fredag 6 december 2019