Hoppa till innehåll

Tematräff för förskoleklass - Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga insatser

Så kan du arbeta kring Läsa, skriva, räkna-garantiarbetet med fokus på struktur, samverkan och arbetet efter kartläggningen

 • 11
  onsdag
  december 2019
  09.00 - 16.00 Jönköping, Parkgatan 2
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Rektor, Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 217306
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Programmet utgår ifrån att du har grundläggande kännedom om garantin. Information om garantin finns på Specialpedagogiska skolmyndighetens och Skolverkets webbplatser: www.spsm.se/garanti-tidigt-stod, www.skolverket.se/garanti-tidigt-stod

 

Innehåll:

 • bakgrunden till införandet av garantin för tidiga insatser
 • betydelsen av att ha en tydlig struktur och rutiner kring arbetet med garantin
 • samverkan för att se elevens behov och för att tillsammans skapa effektfulla insatser
 • betydelsen av elevens delaktighet
 • vad tillgänglig lärmiljö kan vara
 • reflektion kring begrepp i stödkedjan
 • hur man kan arbeta efter kartläggningen med elever i behov av stöd eller extra utmaningar
 • möjlighet att tillsammans utforska, utmana och lära av varandra kring arbetet med garantin för tidiga insatser
 • samtal kring vilka behov ni har av kompetensutveckling.

Medverkande

Lina Collin Ahlgren, lina.collin@spsm.se, 010-473 51 64
Magdalena Borg, magdalena.borg@spsm.se, 010-473 54 89
Gertrud Holmberg, gertrud.holmberg@spsm.se, 010-4735485

Målgruppsbeskrivning

Tematräffen vänder sig till er som har använt de obligatoriska kartläggningsmaterialen i förskoleklass och som vill veta mera om hur ni kan utveckla arbetet kring garantin för tidiga insatser i förskoleklass. Programmet är utformat för dig som undervisar i förskoleklass och vi ser gärna att du deltar tillsammans med specialpedagog, speciallärare och rektor.

Förkunskaper

Du som är utbildad förskollärare, lärare, speciallärare eller specialpedagog och rektor.

Syfte

Vi erbjuder en grundläggande tematräff för lärare, specialpedagog/speciallärare och rektorer i förskoleklass kring läsa skriva räkna - garantin för tidiga insatser. Dagen kommer att beröra hur man kan strukturera och samverka samt hur man kan arbeta vidare efter kartläggningen genom föreläsning, reflektion och erfarenhetsutbyte.

Mål

Efter avslutad tematräff får du som deltagare:

* ökad förståelse för bakgrunden till införandet av garantin för tidiga insatser

* ökad förståelse för betydelsen av att ha en tydlig struktur och rutiner kring arbetet med garantin

* ökad förståelse för att i samverkan se elevens behov för att tillsammans skapa effektfulla insatser

* ökad förståelse för betydelsen av elevens delaktighet

* ökad förståelse för vad tillgänglig lärmiljö är och kan vara

* ökad förståelse för begrepp i stödkedjan

* ökad förståelse för hur man kan arbeta vidare efter kartläggningen med elever som behöver stöd och extra utmaningar

* möjlighet att tillsammans utforska, utmana och lära av varandra kring arbetet med garantin för tidiga insatser.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Magdalena Borg, magdalena.borg@spsm.se, 010-473 54 89

Skolform

Förskoleklass

Teman

Delaktighet, Lärandestrategier, Lärmiljö, Tillgänglighet

Publicerat tisdag 15 oktober 2019 Granskat fredag 6 december 2019