Om dövblindhet

Nätbaserad baskurs om syn- hörselnedsättning, dövblindhet. Vad innebär det, vem är dövblind och vad är skillnaden mellan tidig och sen dövblindhet, och hur kan du skapa en tillgänglig lärmiljö.

 

 

 • 05
  måndag
  februari 2018
  -
  06
  fredag
  april 2018
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskolechef, Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare, Rektor, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 142972
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen är på basnivå och behandlar skillnaden mellan tidig och sen dövblindhet. Vilka är de pedagogiska konsekvenserna av att ha en kombinerad syn- och hörselnedsättning och hur samspelar de olika sinnena. Hur kan du skapa en tillgänglig lärmiljö. Kursen innehåller teorier och föreläsningar.

Kursen består av fyra moment på följande områden:

 • Introduktion
 • Dövblindhet
 • Sinnenas samspel
 • Tillgänglig lärmiljö och livsperspektiv

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på ­­kursforum. Loggbok skrivs kontinuerligt av deltagarna.

Se mer information under Övrigt.

Medverkande

Lena Asklund, lena.asklund@spsm.se, 010-473 51 78
Jenny Näslund, jenny.naslund@spsm.se, 010 4735198

Målgruppsbeskrivning

Vi vänder oss till dig som vill få kännedom om funktionsnedsättningen dövblindhet. Du kan arbeta som förskollärare, förskolechef, rektor, lärare, specialpedagog, speciallärare, elevassistent, resursperson eller annan berörd personal som möter en person eller personer som har dövblindhet. Du kan också tillhöra barn- och elevhälsa.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens personalkurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn och elever i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du kunskap, förståelse och medvetenhet om hur du kan skapa en tillgänglig lärmiljö för barn och elever som har dövblindhet. Kursen behandlar också skillnaden mellan tidig och sen dövblindhet samt de pedagogiska konsekvenserna av en kombinerad syn- och hörselnedsättning.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om

 • Specialpedagogiska skolmyndigheten och Resurscenter dövblinds stöd
 • dövblindhet, historik och pedagogiska konsekvenser
 • sinnenas samspel och omgivningens betydelse.
 • skillnaden mellan tidig och sen dövblindhet
 • tillgänglig lärmiljö

Funktionsnedsättningar

Dövblindhet, Döv – hörselnedsättning, Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Jenny Näslund, jenny.naslund@spsm.se, 010 4735198
Lena Asklund, lena.asklund@spsm.se, 010-473 51 78

Upplysningar om administration

Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010-473 55 04

Skolform

Alla skolformer

Teman

Delaktighet, Lärmiljö, Samspel och kommunikation, Tillgänglighet

Övrigt

Obligatorisk kurslitteratur:

Rödbroe, I. och Janssen, M. (2008). Kommunikation och medfödd dövblindhet I. Mo Gård Förlag Artikelnummer: MOG0101

Göransson, L. Engh, H. (2016). Dövblindhet i ett livsperpektiv
Mo Gård Förlag. Artikelnummer: MOG0142

När du anmält dig till kursen bör du beställa kurslitteratur så snart som möjligt.

Beställ på Mogård förlagPublicerat tisdag 14 november 2017 Granskat onsdag 17 januari 2018