Hoppa till innehåll

Mötesplats - Skoldatatek

Mötesplats för pedagoger verksamma inom Skoldatatek

  • Typ av aktivitet: Digital mötesplats
  • Målgrupp: Skolhuvudman, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
  • Aktivitets-ID: 120473
  • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Genom Mötesplats skoldatatek öppnas en möjlighet för dig som arbetar med skoldatateksfrågor till erfarenhetsutbyte, information och nätverkande med andra över hela landet.

Medverkande

Stefan Bonn, stefan.bonn@spsm.se, 0104735079
Johnny Andersson, johnny.andersson@spsm.se, 0104735331
Anneli Forsberg, anneli.forsberg@spsm.se, 0104736450
John Hanson, john.hanson@spsm.se, 010-473 53 91
Per Eriksson, per.eriksson@spsm.se, 010-4735496
Gunilla Almgren Bäck, gunilla.almgren-back@spsm.se, 010 4735269

Målgruppsbeskrivning

Specialpedagoger, IKT-pedagoger och personal som arbetar på Skoldatatek eller liknande verksamhet.

Förkunskaper

Intresse och kunskap om frågor som berör skoldatatek, digitala verktyg och undervisning.

Syfte

Att öppna en möjlighet för dig som arbetar med skoldatateksfrågor till erfarenhetsutbyte, information och nätverkande med andra över hela landet.

Mål

Ett ökat samarbete och inspiration mellan skoldatatek och liknande verksamheter i landet.

Funktionsnedsättningar

Övergripande

Upplysningar om innehåll

Per Eriksson, per.eriksson@spsm.se, 010-4735496
Stefan Bonn, stefan.bonn@spsm.se, 0104735079
Johnny Andersson, johnny.andersson@spsm.se, 0104735331
Marita Angermund, marita.angermund@spsm.se, 010 473 51 70
John Hanson, john.hanson@spsm.se, 010-473 53 91
Anneli Forsberg, anneli.forsberg@spsm.se, 0104736450

Upplysningar om administration

Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010 473 55 04

Skolform

Alla skolformer

Teman

Digitalt lärande, Lärverktyg, Tillgänglighet

Publicerat tisdag 2 oktober 2018 Granskat fredag 19 juli 2019