Medfödd dövblindhet och taktil kommunikation

En temadag om förutsättningar för kommunikations- och språkutveckling i en kroppslig taktil form.

 • 20
  onsdag
  mars 2019
  09.00 - 16.00 Stockholm, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rålambsvägen 32 B
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 186251
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Temadagen kommer att handla om förutsättningar för kommunikations- och språkutveckling i en kroppslig taktil form

Programmet varvas med föreläsningar, videoexempel och praktiska övningar inom områdena:

 • Hur taktil utforskning ligger till grund för begreppsbildning.
 • Hur yttringar från personer med medfödd dövblindhet kan förklaras som språkliga kategorier.
 • Hur partnern kan omvandla visuellt teckenspråk till en kroppslig taktil form.

Föreläsare:
Sofi Malmgren och Jenny Näslund, specialpedagoger och rådgivare på Resurscenter Dövblind, Specialpedagogiska skolmyndigheten
Caroline Lindström, specialpedagog Mo Gård

Temadagen är ett samarbete mellan Specialpedagogiska skolmyndigheten, Resurscenter dövblind och Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor (Nkcdb)

Anmälan görs hos Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor

Sista anmälningsdag är 22 februari 2019.

Medverkande

Sofi Malmgren, sofi.malmgren@spsm.se, 010-473 56 93
Jenny Näslund, jenny.naslund@spsm.se, 010 4735198

Målgruppsbeskrivning

Förskollärare, lärare, specialpedagoger, speciallärare och annan personal som har daglig kontakt med personer med medfödd dövblindhet.

Begränsat antal platser. Vi prioriterar jämn fördelning mellan barn- och vuxenverksamheter.

Syfte

Som deltagare får kunskap om hur du kan skapa förutsättningar för kommunikations- och språkutveckling i en kroppslig taktil form.

Mål

Efter temadagen har du kunskap om:

 • hur taktil utforskning ligger till grund för begreppsbildning.
 • hur yttringar från personer med medfödd dövblindhet kan förklaras som språkliga kategorier.
 • hur partnern kan omvandla visuellt teckenspråk till en kroppslig taktil form.

Funktionsnedsättningar

Dövblindhet

Upplysningar om innehåll

Jenny Näslund, jenny.naslund@spsm.se, 010 4735198
Sofi Malmgren, sofi.malmgren@spsm.se, 010-473 56 93

Upplysningar om administration

Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01

Skolform

Alla skolformer

Teman

Samspel och kommunikation

Övrigt

Ingen kostnad för dagen. Vi bjuder på fika. Restauranger finns på gångavstånd och lunchen bekostas av deltagarna.

Förtäring

Kaffe: Ingår


Publicerat tisdag 13 november 2018
Tillbaka till toppen