Lyckas i lärandet - en tematräff för förskolan om att utveckla tillgängliga lärmiljöer

Material och verktyg som stöd för förskolan att skapa en tillgänglig lärmiljö.

 • 19
  torsdag
  oktober 2017
  13.00 - 17.00 Jönköping, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Västra Storgatan 12
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Specialpedagog Speciallärare, Rektor Chef
 • Aktivitets-ID: 133638
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Varmt välkommen till en inspirerande tematräff för förskolan med fokus på att aktivt och systematiskt arbeta med att tillgängliggöra lärmiljöer för alla barn.

Kom och ta del av Specialpedagogiska skolmyndighetens Värderingsverktyg, Stödmaterial för förskolan och DATE's lärmaterial för förskolan.

 

Medverkande

Magdalena Borg, magdalena.borg@spsm.se, 010-473 54 89
Gertrud Holmberg, gertrud.holmberg@spsm.se, 010-4735485

Målgruppsbeskrivning

Målgrupp för tematräffen är chefer inom förskola, specialpedagoger samt för de pedagoger som driver utvecklingsarbete i förskolan.

Förskolechefer och specialpedagoger i första hand. Förskollärare i mån av plats.

Syfte

Att öka kännedomen om SPSM:s stödmaterial som kan användas av förskolor för utveckling av verksamheten.

Att deltagarna får möjlighet till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

 

Mål

Att deltagarna har kännedom och kunskap om SPSM:s olika stödmaterial för tillgänglig utbildning och arbetssätt kring detta så att de kan använda dessa aktivt i sin verksamhet.

Upplysningar om innehåll

Gertrud Holmberg, gertrud.holmberg@spsm.se, 010-4735485
Magdalena Borg, magdalena.borg@spsm.se, 010-473 54 89

Upplysningar om administration

Margareta Andersson, margareta.andersson@spsm.se, 010-4735297

Skolform

Förskola

Teman

Lärverktyg, Tillgänglighet

Publicerat torsdag 14 september 2017 Granskat tisdag 10 oktober 2017