Intresseanmälan till Att höja skolans elevhälsokompetens

Målgruppen för kursen är rektor som ledare för skolans elevhälsoarbete tillsammans med elevhälsan som team. Elevhälsoteamet kan bestå av fler yrkesfunktioner än vad som benämns i skollagen.

Intresseanmälan ska bara göras av ansvarig rektor.

 • 03
  måndag
  september 2018
  -
  14
  fredag
  juni 2019
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Rektor
 • Aktivitets-ID: 146826
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen handlar om att utveckla elevhälsoarbetet i skolan. Utvecklingsarbetet bygger på kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte. Genom fördjupade diskussioner har ni möjlighet att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan. Kursens upplägg och innehåll utgår från en vetenskaplig grund.

Tillvägagångssätt för intresseanmälan

 1. Rektor gör som ett första steg en intresseanmälan. Intresseanmälan öppnar den 15 januari och stänger den 30 mars 2018. 
 2. Under vecka 14 får rektor e-post med länk till kursanmälan. 
 3. I slutet av april får rektor besked om plats. 
 4. Övriga i elevhälsoteamet anmäls under augusti månad.

Förutsättningar

Det rekommenderas att deltagarna avsätter en till två timmar per vecka för självstudier, gemensamma arbetsuppgifter samt för erfarenhetsutbyte deltagande skolor emellan. Självstudierna och erfarenhetsutbytet är flexibelt i tid och rum och utgår från den nätbaserade utbildningsmiljön.

Gemensamma arbetsuppgifter utförs på plats i egna lokaler. Tid för det behöver planeras och organiseras av rektor tillsammans med elevhälsoteamet.  

Form

Kursen är processinriktad och bygger på aktivt deltagande under ett läsår. I den nätbaserade utbildningsmiljön finns all kurslitteratur tillgänglig. Arbetsuppgifterna är underlag för konkret verksamhetsutveckling. Den nätbaserade utbildningsmiljön erbjuder även ett erfarenhetsutbyte skolor emellan. På så sätt möjliggör kursen ett stöd för skolor att tillägna sig en beprövad erfarenhet.

Kursledare

Kursledarna ingår i en myndighetsövergripande arbetsgrupp bestående av rådgivare med mångårig erfarenhet av elevhälsoarbete. Vid frågor går det alltid att kontakta någon av kursledarna.  

Målgruppsbeskrivning

Målgruppen för kursen är rektor som ledare för skolans elevhälsoarbete tillsammans med elevhälsan som team. Elevhälsoteamet kan bestå av fler yrkesfunktioner än vad som benämns i skollagen. Ett krav är att man anmäler sig som ett team och att rektor är en av deltagarna.

Syfte

Kursen syftar till att höja hela skolans elevhälsokompetens. Det blir därför viktigt att förankra kursens upplägg och innehåll hos all personal i skolan.

Mål

Övergripande mål

Att skolan har utvecklat ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt. 

Mål för respektive moment

Att ni som deltagare har:

 1. tydliggjort ett nuläge som utgångspunkt i ett systematiska elevhälsoarbete
 2. en gemensam grund utifrån styrdokument
 3. en samsyn kring elevhälsans uppdrag samt en förståelse av samtalskulturens betydelse i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan
 4. fått nya infallsvinklar för att stärka struktur och organisation i ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbete
 5. synliggjort skolans gemensamma uppdrag kring hälsa och lärande
 6. utarbetat en plan för hela skolans elevhälsoarbete
 7. tydliggjort ett nytt nuläge som utgångspunkt i ett fortsatt systematiskt elevhälsoarbete

(Med reservation för eventuella ändringar)

Upplysningar om innehåll

Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-4735121
Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72

Upplysningar om administration

Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010-473 55 04

Skolform

Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola

Teman

Elevhälsa

Publicerat måndag 15 januari 2018 Granskat torsdag 22 mars 2018