Hoppa till innehåll

Intresseanmälan till Att höja skolans elevhälsokompetens, ett processarbete för likvärdig utbildning.

Målgruppen för kursen är rektor som ledare för skolans elevhälsoarbete tillsammans med elevhälsan som team. Elevhälsoteamet kan bestå av fler yrkesfunktioner än vad som benämns i skollagen.

Intresseanmälan ska bara göras av ansvarig rektor.

 • 02
  måndag
  september 2019
  -
  12
  fredag
  juni 2020
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Rektor
 • Aktivitets-ID: 189482
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen handlar om att utveckla elevhälsoarbetet i skolan. Utvecklingsarbetet bygger på kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte. Genom fördjupade diskussioner har ni möjlighet att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan. Kursens upplägg och innehåll utgår från en vetenskaplig grund.

Tillvägagångssätt för intresseanmälan

 1. Rektor gör som ett första steg en intresseanmälan. Intresseanmälan öppnar den 14 januari och stänger den 29 mars 2019. 
 2. Rektor får i början av april e-post med länk till kursanmälan. 
 3. Rektor anmäler sig själv och får i slutet av april får besked om plats. 
 4. Om skolan har fått plats anmäls övriga i elevhälsoteamet under augusti månad.

Förutsättningar

Det rekommenderas att deltagarna avsätter en till två timmar per vecka för självstudier, gemensamma arbetsuppgifter samt för erfarenhetsutbyte deltagande skolor emellan. Självstudierna och erfarenhetsutbytet är flexibelt i tid och rum och utgår från den nätbaserade utbildningsmiljön.

Gemensamma arbetsuppgifter utförs på plats i egna lokaler. Tid för det behöver planeras och organiseras av rektor tillsammans med elevhälsoteamet.  

Form

Kursen är processinriktad och bygger på aktivt deltagande under ett läsår. I den nätbaserade utbildningsmiljön finns all kurslitteratur tillgänglig. Arbetsuppgifterna är underlag för konkret verksamhetsutveckling. Den nätbaserade utbildningsmiljön erbjuder även ett erfarenhetsutbyte skolor emellan. På så sätt möjliggör kursen ett stöd för skolor att tillägna sig en beprövad erfarenhet.

Kursledare

Kursledarna ingår i en myndighetsövergripande arbetsgrupp bestående av rådgivare med mångårig erfarenhet av elevhälsoarbete. Vid frågor går det alltid att kontakta någon av kursledarna.  

Målgruppsbeskrivning

Målgruppen är rektor som ledare för skolans elevhälsoarbete tillsammans med elevhälsan som tvärprofessionellt team. Teamet kan bestå av flera yrkesfunktioner än vad som benämns i skollagen.

Intresseanmälan ska bara göras av ansvarig rektor.

Syfte

Kursen syftar till att utveckla ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i hela skolan med målet att säkerställa elevers rätt till stöd.

Mål

Mål för respektive moment

Att ni som deltagare har:

 1. tydliggjort ett nuläge som utgångspunkt i ett systematiska elevhälsoarbete
 2. en gemensam grund utifrån styrdokument
 3. en samsyn kring elevhälsans uppdrag samt en förståelse av samtalskulturens betydelse i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet i skolan
 4. fått nya infallsvinklar för att stärka struktur och organisation i ett mer förebyggande och hälsofrämjande arbete
 5. synliggjort skolans gemensamma uppdrag kring hälsa och lärande
 6. utarbetat en plan för hela skolans elevhälsoarbete
 7. tydliggjort ett nytt nuläge som utgångspunkt i ett fortsatt systematiskt elevhälsoarbete

(Med reservation för eventuella ändringar)

Upplysningar om innehåll

Sarah Neuman, sarah.neuman@spsm.se, 010-4735121
Erica Sjöberg, erica.sjoberg@spsm.se, 010-473 53 72

Upplysningar om administration

Daniel Simonsson, daniel.simonsson@spsm.se, 0104735762
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010 473 55 04

Skolform

Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Sameskola, SIS behandlingshem, Specialskola

Teman

Elevhälsa

Publicerat fredag 11 januari 2019 Granskat fredag 15 februari 2019