Interkulturellt perspektiv på funktionsnedsättning

En nätbaserad kurs kring hur synen på funktionsnedsättning påverkas av kulturella och sociala erfarenheter, hur påverkas det dig i din yrkesroll och hur skapar vi det goda interkulturella mötet.

 • 04
  måndag
  september 2017
  -
  26
  söndag
  november 2017
  SPSM Fortbildning
 • Typ av aktivitet: Nätbaserad kurs
 • Målgrupp: Förskolepersonal, Lärare Pedagog, Elevassistent Resursperson, Specialpedagog Speciallärare, Rektor Chef, Barn- och elevhälsopersonal
 • Aktivitets-ID: 122869
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

En nätbaserad kurs kring att möta flerspråkiga barn, elever och studerande med funktionsnedsättning i förskola och skola. Innehållet fokuserar på dina tankar om hur människors syn på funktionsnedsättning påverkas av individens sociala och kulturella erfarenheter. Reflektioner och diskussioner om dina egna värderingar och hur dessa förhåller sig till andras. Vilka framgångsfaktorer krävs för att skapa ett gott interkulturellt möte.

Kursen består av fyra moment på följande områden:

 • Introduktion
 • Utåtblick
 • Inåtblick
 • Det interkulturella mötet

I den nätbaserade kursen presenteras kursmaterialet i form av föreläsningar, filmer och dokument i vår digitala utbildningsmiljö. Kursen bygger till stor del på ett kollegialt lärande där frågeställningar tas upp och diskuteras gemensamt på kursforum.  Loggbok skrivs kontinuerligt av deltagarna.

Medverkande

Denho Özmen, denho.ozmen@spsm.se, 010-4735152
Marie Altervall, marie.altervall@spsm.se, 0104735046
Per Eriksson, per.eriksson@spsm.se, 010-4735496
Angelina Sandberg, angelina.sandberg@spsm.se, 010-473 53 83

Målgruppsbeskrivning

All personal som arbetar i förskola eller skola som möter nyanlända och flerspråkiga barn, elever och studerande med funktionsnedsättning.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens kurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Som deltagare får du kunskap och insikt om kulturella och sociala skillnader i synen på funktionsnedsättning. Du reflekterar över dina egna värderingar och hur de förhåller sig till andras samt får verktyg för att skapa likvärdiga förutsättningar och möjligheter till utveckling och lärande för flerspråkiga barn, elever och studerande med funktionsnedsättning.

Mål

Efter kursen har du som deltagare kunskaper om

 • kulturella och sociala skillnader i synen på funktionsnedsättning
 • framgångsfaktorer för att skapa ett gott interkulturellt möte
 • förutsättningar och möjligheter att skapa tillgängliga lärmiljöer för flerspråkiga barn, elever och studerande med funktionsnedsättning

Funktionsnedsättningar

Funktionsnedsättning övergripande

Upplysningar om innehåll

Angelina Sandberg, angelina.sandberg@spsm.se, 010-473 53 83
Denho Özmen, denho.ozmen@spsm.se, 010-4735152
Marie Altervall, marie.altervall@spsm.se, 0104735046
Per Eriksson, per.eriksson@spsm.se, 010-4735496

Upplysningar om administration

Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01
Staffan Hammerman, staffan.hammerman@spsm.se, 010-473 55 04

Skolform

Fritidshem, Förskola, Förskoleklass, Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Sameskola, Specialskola, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare, Annan pedagogisk verksamhet

Teman

Kulturell mångfald

Publicerat tisdag 16 maj 2017 Granskat måndag 19 juni 2017