Hitta läromedel - workshop

Pedagoger får genom deltagande i tematräffen kunskap om var läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang finns.

Pedagoger får också kännedom hur söktjänsten www.hittalaromedel.spsm.se kan användas.

 • 31
  torsdag
  maj 2018
  09.00 - 12.00 Växjö, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Insikten, Västra Esplanaden 9 A
 • Typ av aktivitet: Tematräff
 • Målgrupp: Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 140230
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Väljer du ett lärverktyg som är utformat för att ge god tillgänglighet, kan du bidra till att skapa en bättre lärmiljö och ökad delaktighet för alla dina elever. Framförallt gynnas elever med funktionsnedsättning, då de därmed lättare kan ta del av innehållet eller funktionen i lärverktyget.

Tematräffen kommer att innehålla en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen kommer att innehålla följande moment:

* Föreläsning kring tillvägagångssätt vid val av lärverktyg

* Presentation av söktjänsten www.hittalaromedel.spsm.se

 

Den praktiska delen kommer att innehålla följande moment:

* Workhop utifrån fallbeskrivningar med sökningar i www.hittalaromedel.spsm.se.

* Presentation och diskussion utifrån gjorda sökningar

Medverkande

Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086
Jessica Magnusson, jessica.magnusson@spsm.se, 010-473 55 84

Målgruppsbeskrivning

Pedagoger i skolan.

Syfte

Som deltagare får du kännedom om var läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang finns samt vetskap om hur söktjänsten www.hittalaromedel.spsm.se kan användas.

Mål

Efter avslutad tematräff har deltagarna:

* Kunskap om var läromedel som passar i specialpedagogiska sammanhang finns med fokus på söktjänsten www.hittalaromedel.spsm.se.

* Kännedom om hur söktjänsten www.hittalaromedel.spsm.se kan användas.

Upplysningar om innehåll

Ingmari Svensson, ingmari.svensson@spsm.se, 010-4735086

Upplysningar om administration

Christina Jarl, christina.jarl@spsm.se, 0104735324

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Kommunal vuxenutbildning, Särskild utbildning för vuxna, Utbildning i svenska för invandrare

Övrigt

Kursanmälan görs personligt med namn och kontaktuppgifter. Efter sista anmälningsdag skickas bekräftelse via e-post. Vid eventuell överanmälning görs ett urval.

Vid felaktiga uppgifter garanteras inte att information om kursplats och inloggning i fortbildningssystemet når rätt person. Efter att kursanmälan inkommit skickas det ut inloggningsuppgifter till "min sida". Här finns dina kontaktuppgifter och information om aktiviteter du deltar i.

Observera! Vid förhinder att delta ska avbokning ske före kursstart. Boka av kursplats, se kursinformation eller glömt inloggningsuppgifter! se http://www.spsm.se/fortbildningPublicerat måndag 13 november 2017 Granskat måndag 14 maj 2018