Grundkurs, Spielmeyer-Vogt

-

 • 23
  måndag
  januari 2017
  -
  27
  fredag
  januari 2017
  10.30 - 12.00 Örebro, Ekeskolan, Kurslokal, Eriksbergsgatan 3
 • Typ av aktivitet: Kurs
 • Målgrupp: Lärare Pedagog, Elevassistent Resursperson, Rektor Chef
 • Aktivitets-ID: 76978
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

Kursen ger förståelse för personen med sjukdomen och dennes behov samt kunskap om hur funktioner kan kompenseras.

 • Allmän blindmetodik.
 • Erfarenhetsutbyte med föräldrar.
 • Förhållningssätt och bemötande.
 • Kommunikationsstrategier. 
 • Punktskrift - en taktil skrift.
 • Rörelse. 
 • Sinnesuppleveler.
 • Sjukdomsförlopp.
 • Skapande verksamhet.

Plats: Ekeskolan, Eriksbergsgatan 3, Örebro

Datum: 23-28 januari klockan 10.30 och avslutas på fredagen 12.00

Medverkande

Stig-Åke Larsson, stig-ake.larsson@spsm.se, 010-4735262
Maria Rundgren Kling, mia.rundgren-kling@spsm.se, 010-4735267

Målgruppsbeskrivning

Skol- och fritidspersonal, assistenter samt personal i övrig verksamhet

Syfte

Syftet med Resurscenter syns personalkurser är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn och ungdomar med synnedsättning i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Funktionsnedsättningar

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Synnedsättning

Upplysningar om innehåll

Stig-Åke Larsson, stig-ake.larsson@spsm.se, 010-4735262
Maria Rundgren Kling, mia.rundgren-kling@spsm.se, 010-4735267

Upplysningar om administration

Carina Forsman, carina.forsman@spsm.se, 010-473 52 58

Skolform

Grundskola, Grundsärskola, Gymnasiesärskola, Annan pedagogisk verksamhet

Teman

Alternativ och kompletterande kommunikation, Fritid, Fysisk aktivitet, IT och lärande, Praktiskt-estetiskt

Övrigt

Bekräftelse och information skickas ca 2 veckor före kursstart.
Upplysningar kring innehåll:

Mia Rundgren Kling
telefon: 010 - 473 52 67
E-post: mia.rundgren-kling@spsm.se

Stig-Åke Larsson
telefon: 010 - 473 52 62
E-post: stig-ake.larsson@spsm.se

Upplysningar kring administration:

Carina Forsman
telefon: 010 - 473 52 58
E-post: carina.forsman@spsm.se

 

Förtäring

Kaffe: Ingår
Lunch: Till självkostnadspris


Publicerat fredag 29 april 2016 Granskat fredag 13 januari 2017