Digitalt lärande – Den nationella digitaliseringsstrategin - Skolledare

I webbseminariet informeras om den nationella digitaliseringsstrategin, styrdokumenten och det stöd Specialpedagogiska skolmyndigheten kan ge utifrån ett organisatoriskt perspektiv.

Webbseminariet vänder sig till skolledare, förskolechefer och rektorer.

 • 14
  torsdag
  december 2017
  13.30 - 14.00
 • Typ av aktivitet: Webbseminarium
 • Målgrupp: Förskolechef, Rektor
 • Aktivitets-ID: 145103
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

I webbseminariet informeras om den nationella digitaliseringsstrategin, styrdokumenten och det stöd Specialpedagogiska skolmyndigheten kan ge utifrån ett organisatoriskt perspektiv.

Rådgivarna Eva Rännar, Stefan Bonn och John Hansson presenterar:

 • Varför?
  Styrdokumenten och den nationella digitaliseringsstrategin.
 • Vad?
  Samverkan och organisation.
 • Hur?
  Stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten genom specialpedagogiskt stöd, digitalt lärande, kompetensutveckling och SIS-bidrag.

Hur går det till?

Är du intresserad att delta i webbseminariet så anmäler du dig till detta. På förmiddagen 14/12 får du ett mejl, till den mejladress du uppger vid anmälan. I mejlet finns en länk där man ansluter till Adobe connect. Du kan sedan ta del av föreläsningen och har möjlighet att ställa frågor via chat.

Läs mer om förutsättningar och teknik på www.spsm.se/webbseminarier

Medverkande

Stefan Bonn, stefan.bonn@spsm.se, 0104735079
John Hanson, john.hanson@spsm.se, 010-473 53 91
Eva Rännar, eva.rannar@spsm.se, 0104735789

Målgruppsbeskrivning

Webbseminariet vänder sig till skolledare, rektorer och förskolechefer.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens aktiviteter är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Du som deltagare får ökad kunskap och insikt om behovet av en strategisk plan för det digitala arbetet i verksamhetsutvecklingen, när det gäller IT-verktyg för att skapa tillgängliga lärmiljöer. Du får information om Specialpedagogiska skolmyndighetens stöd för digitalt lärande.

Mål

Efter webbseminariet har du kunskap om:

 • den nationella digitaliseringsstrategin.
 • behovet av en strategisk plan för att skapa tillgängliga lärmiljöer för digitalt lärande.
 • vilket stöd du kan få från Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Upplysningar om innehåll

Maritha Angermund, maritha.angermund@spsm.se, 010 473 51 70
John Hanson, john.hanson@spsm.se, 010-473 53 91
Stefan Bonn, stefan.bonn@spsm.se, 0104735079
Eva Rännar, eva.rannar@spsm.se, 0104735789

Upplysningar om administration

Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01

Skolform

Alla skolformer

Teman

IT och lärande, Lärverktyg, Tillgänglighet

Publicerat måndag 27 november 2017 Granskat tisdag 12 december 2017