Digitalt lärande - Den nationella digitaliseringsstrategin - Pedagoger

I webbseminariet beskrivs nationella digitaliseringsstrategin och det stöd Specialpedagogiska skolmyndigheten kan ge utifrån ett lärande perspektiv.

Webbseminariet vänder sig till specialpedagoger, speciallärare, lärare och förskollärare.

 • 14
  torsdag
  december 2017
  15.00 - 15.30
 • Typ av aktivitet: Webbseminarium
 • Målgrupp: Förskollärare, Lärare, Specialpedagog Speciallärare
 • Aktivitets-ID: 145116
 • Pris: Ingen avgift

Beskrivning

I webbseminariet beskrivs nationella digitaliseringsstrategin och det stöd Specialpedagogiska skolmyndigheten kan ge utifrån ett lärande perspektiv.

Rådgivarna Eva Rännar, Stefan Bonn och John Hansson presenterar:

 • Varför?
  Styrdokumenten och den Nationella digitaliseringsstrategin
 • Vad?
  Tillgängliga lärmiljöer
 • Hur?
  Stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten genom specialpedagogiskt stöd, digitalt lärande, kompetensutveckling, Fråga en rådgivare, Hitta läromedel och SIS-bidrag.

Hur går det till?

Är du intresserad att delta i webbseminariet så anmäler du dig till detta. På förmiddagen 14/12 får du ett mejl, till den mejladress du uppger vid anmälan. I mejlet finns en länk där man ansluter till Adobe connect. Du kan sedan ta del av föreläsningarna och har möjlighet att ställa frågor via chat.

Läs mer om förutsättningar och teknik på www.spsm.se/webbseminarier

Medverkande

Stefan Bonn, stefan.bonn@spsm.se, 0104735079
John Hanson, john.hanson@spsm.se, 010-473 53 91
Eva Rännar, eva.rannar@spsm.se, 0104735789

Målgruppsbeskrivning

Webbseminariet riktar sig till förskollärare, lärare, specialpedagog eller speciallärare.

Syfte

Syftet med Specialpedagogiska skolmyndighetens aktiviteter är att öka den specialpedagogiska kompetensen kring barn, elever och vuxenstuderande i en inkluderande förskole- och skolmiljö.

Du som deltagare får information om styrdokumenten och den nationella digitaliseringsplanen när det gäller IT-verktyg för att skapa tillgängliga lärmiljöer. Du får information om Specialpedagogiska skolmyndighetens stöd för digitalt lärande.

Mål

Efter webbseminariet har du kunskap om:

 • den nationella digitaliseringsstrategin och kopplingar till styrdokumenten.
 • vilket stöd du kan få från Specialpedagogiska skolmyndigheten kring digitalt lärande.

Upplysningar om innehåll

Maritha Angermund, maritha.angermund@spsm.se, 010 473 51 70
John Hanson, john.hanson@spsm.se, 010-473 53 91
Eva Rännar, eva.rannar@spsm.se, 0104735789
Stefan Bonn, stefan.bonn@spsm.se, 0104735079

Upplysningar om administration

Björn Rönnåsen, bjorn.ronnasen@spsm.se, 010 473 52 01

Skolform

Alla skolformer

Teman

IT och lärande, Lärverktyg, Tillgänglighet

Publicerat måndag 27 november 2017 Granskat tisdag 12 december 2017